Åpner for økt melkeproduksjon

Fra 1.mars kan melkebøndene øke produksjonen med to prosent. Årsaken er økt etterspørsel etter meieriprodukter.

Kuer
Foto: ALEXANDRA BEIER / SCANPIX

- Salget av melk og meierivarer utvikler seg på en positiv måte. Norske forbrukere kjøper mer melk enn tidligere og det er en positiv nyhet for landbruket, sier Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet.

Tine ser gjerne at det produseres mer melk i Norge.

- Vi hadde knapt med råstoff i fjor og vi ser positivt på mer melk, sier Finn Bjørgo, administrerende direktør i Tine Midt-Norge til NRK.

Han forteller at salget av flere produkter som ost og yoghurt øker.

Bjarne Wæhre i samdrifta By-Lund er positiv til at det åpnes for økt produksjon og sier det kan bety at man får utnyttet ledig kapasitet i næringen.