Åpner for lokal drivstoffavgift

Regjeringen vil endre veiloven til også å omfatte lokal drivstoffavgift til finansiering av veiprosjekter.

Fylling av drivstoff
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Det rødgrønne flertallet i Trondheim har tidligere bedt om å få innføre en slik avgift for å bygge ut lokale prosjekter. Blant annet skal avgiften brukes til å finanseiere ei ny Sluppen bru.

Rogaland fylkeskommune får onsdag et brev fra Samferdselsdepartementet, der det åpnes for at den nye lokale avgiften kan erstatte dagens bompengeordninger eller komme i komme i kombinasjon med dagens ordning.

I dag gir loven bare adgang til å drive inn bompenger til finansiering av veiprosjekter.

– En mulighet er å ha færre bommer samtidig som man innfører drivstoffavgift i et begrenset område. Rogaland fylke må selv finne ut om de ønsker å ta i bruk drivstoffavgift, og hvor stor avgift som må innføres i forhold til hvor store og kostbare prosjekter man ønsker å få gjennomført. Men regelverket vil ikke lenger være et hinder, sier statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet, til Stavanger Aftenblad sin nettutgave.

Pollestad understreker at det fortsatt er Stortinget som til slutt må avgjøre en avgiftsinnføring, slik det allerede er i forhold til bompenger.