Åpner for høyere strømpris

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) åpner for en høyere kraftpris i Midt-Norge som et virkemiddel ved en kommende kraftkrise.

 

Odd Roger Enoksen
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

 

I et tilsvar til Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, gjør Enoksen det klart at et eget prisområde for landsdelen vil være et virkemiddel i Statnetts hender.

– Uten bruk av prisområder ville Statnetts mulighet for å håndtere anstrengte kraftsituasjoner bli betydelig begrenset. Siden 2000 har Statnett i perioder innført flere prisområder fire ganger, tre av dem er knyttet til kraftsituasjonen i Møre-området. I tillegg har også Statnett en rekke andre virkemidler for å håndtere en anstrengt kraftsituasjon, skriver Enoksen i sitt skriftlige tilsvar.

I kontrast

Dette står i kontrast til hva næringsminister Odd Eriksen (Ap) sa Under SIVAs nasjonale energikonferanse i Molde 27. mars. Da sa Eriksen at det er helt uaktuelt med egen regional kraftpris i Møre og Romsdal for å sikre kraftbalansen i en kraftkrise. Det var heller ikke aktuelt å stenge strømmen, sa han.

Det var disse uttalelsene som fikk Solvik-Olsen til å spørre olje- og energiministeren hvilke tiltak regjeringen har for å sikre kraftforsyningen i tilfelle kraftkrise når både pris- og rasjoneringsmekanismen er fjernet fra regjeringens verktøykasse.

– Jeg setter pris på at energiministeren er ærlig om situasjonen, i motsetning til næringsministeren, og det skal Enoksen ha honnør for. Men jeg blir meget betenkt over regjeringen som helhet, sier Solvik-Olsen og viser til dobbeltkommunikasjonen fra næringsministeren.

Kan unngås

Enoksen mener fortsatt at det er mulig å unngå en kraftkrise i Midt-Norge, som uten tiltak vil kunne komme fra 2008-2009. Er ikke det mulig, vil alle virkemidler måtte vurderes, mener han. I verste fall gjelder dette også et dramatisk virkemiddel som rasjonering, som Olje- og energidepartementet må ta stilling til.

Allerede kommende vinter mener mange at Midt-Norge – under gitte omstendigheter – kan få en første føling med kraftkrisen.

Solvik-Olsen oppfordrer regjeringen til å legge intern krangling bort, og sikre virkemidler som kan fremskynde ny kraftproduksjon.

– Nå må vi få på plass en politikk som fremskynder gass- og småkraftprosjekt, og så får Soria Moria-erklæringens restriksjoner hvile inntil videre. Kraftkrise er den definitive fallitterklæringen for norsk energipolitikk, mener han. (©NTB)