NRK Meny
Normal

Åpner for å felle flere rovdyr

Nestlederen i rovviltnemda i Midt-Norge åpner for at det kan felles flere rovdyr enn i dag.

Jerv
Foto: BBC

- Jeg er åpen for et større uttak av de rovdyra som herjer i reindriftsnæringa, sier Sara Kveli, nestleder i rovviltnemda i region seks.

Mer i erstatning enn inntekt

Onsdag fortalte NRK at 7000 rein kan være tatt av rovdyr i Trøndelag de to siste åra.

Les mer: Tusenvis tatt av rovdyr

Samtidig viser tall fra reindriftsforvaltninga at tallet på slaktede rein har gått betydelig ned i Nord-Trøndelag de siste 15 åra. I alle andre beitedistrikter har utviklinga vært den motsatte.

- I fjor nådde vi ei magisk grense, erstatningene ble større enn inntektene av rein. Det er klart at det blir mer og mer meningsløst å drive med reindrift, vi lever av de restene som rovdyra ikke har tatt, sier reineier Jøran Jåma.

Han mener at løsningen er å ta ut langt flere rovdyr enn i dag.

Video: 40 prosent av kalvene mangler

Video nsps_upload_2008_11_11_16_18_51_705.jpg


Hijakt på jerv

I 2007 var gaupekvoten i Midt-Norge på 30 dyr, under lisensjakta på jerv som nå pågår kan det skytes 30 dyr.

Nestlederen i rovviltnemda Sara Kveli åpner altså for økt jakt på rovdyr. Hun åpner også for at det kan bli mer uttak av jerv direkte fra hiene.

I begynnelsen av desember skal rovviltnemda møte de berørte partene før de bestemmer hvor mange rovdyr som skal skytes neste sesong.

Vil ha mer forebygging

Leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Per Flatberg tror ikke økte jaktkvoter er løsningen for reindrifta.

- Vi får diskutere dette når forvaltningsplanen skal rulleres, men vi tror ikke løsningen bare er å øke kvotene.

Han mener det er mulig å finne andre tiltak og peker på forebygging av rovviltskader.

- I forvaltningsplanen er det blant annet skissert å flytte rein til mindre rovdyrutsatte områder, sier Per Flatberg i Naturvernforbundet.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
det er julebordtid, og av alle ting du må passe på er tennene. Ikke bare med tanker på sukker og syre og sånn, men det kan skje uhell skal vi tro tannlegene!
Fra 1. januar får du nyheter klokka 18:55, 20:55 og 22:55.