Åpner for å felle flere rovdyr

Nestlederen i rovviltnemda i Midt-Norge åpner for at det kan felles flere rovdyr enn i dag.

Jerv
Foto: BBC

- Jeg er åpen for et større uttak av de rovdyra som herjer i reindriftsnæringa, sier Sara Kveli, nestleder i rovviltnemda i region seks.

Mer i erstatning enn inntekt

Onsdag fortalte NRK at 7000 rein kan være tatt av rovdyr i Trøndelag de to siste åra.

Les mer: Tusenvis tatt av rovdyr

Samtidig viser tall fra reindriftsforvaltninga at tallet på slaktede rein har gått betydelig ned i Nord-Trøndelag de siste 15 åra. I alle andre beitedistrikter har utviklinga vært den motsatte.

- I fjor nådde vi ei magisk grense, erstatningene ble større enn inntektene av rein. Det er klart at det blir mer og mer meningsløst å drive med reindrift, vi lever av de restene som rovdyra ikke har tatt, sier reineier Jøran Jåma.

Han mener at løsningen er å ta ut langt flere rovdyr enn i dag.

Video: 40 prosent av kalvene mangler

Video nsps_upload_2008_11_11_16_18_51_705.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.


Hijakt på jerv

I 2007 var gaupekvoten i Midt-Norge på 30 dyr, under lisensjakta på jerv som nå pågår kan det skytes 30 dyr.

Nestlederen i rovviltnemda Sara Kveli åpner altså for økt jakt på rovdyr. Hun åpner også for at det kan bli mer uttak av jerv direkte fra hiene.

I begynnelsen av desember skal rovviltnemda møte de berørte partene før de bestemmer hvor mange rovdyr som skal skytes neste sesong.

Vil ha mer forebygging

Leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Per Flatberg tror ikke økte jaktkvoter er løsningen for reindrifta.

- Vi får diskutere dette når forvaltningsplanen skal rulleres, men vi tror ikke løsningen bare er å øke kvotene.

Han mener det er mulig å finne andre tiltak og peker på forebygging av rovviltskader.

- I forvaltningsplanen er det blant annet skissert å flytte rein til mindre rovdyrutsatte områder, sier Per Flatberg i Naturvernforbundet.