Åpen høring om habilitet

Kontrollkomiteen i Trondheim har enstemmig vedtatt at det blir en åpen høring om habilitet og etiske retningslinjer rundt kommuneplanens arealdel og grønn strek. – Det er viktig at vi kjenner alle fasetter av saken før vi lager en innstilling til bystyret, sier komitéleder Rolf Jarle Brøske.