Ap størst i skolevalgene i Trøndelag

Arbeiderpartiet har taket på ungdommen, og er det klart største partiet i skolevalgene ved de videregående skolene i Trøndelagsfylkene.

Skoledebatt

Nesten 13000 elever fra 36 videregående skoler i Trøndelag har fått telt sine stemmer i årets skolevalg.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Skolevalgresultat 2017, Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag ble det avgitt 4329 gyldige stemmer fra elever ved 12 videregående skoler. 84,9 % oppslutning.

Foto: Norsk senter for forskningsdata
Skolevalgresultat 2017, Sør-Trøndelag

Slik er resultatet fra skolevalget i Sør-Trøndelag 2017. 8503 gyldige stemmer fra elever ved 24 videregående skoler. 87,1 % oppslutning.

Foto: Norsk senter for forskningsdata

Det er Arbeiderpartiet som er det største partiet i skolevalgene 2017. I Nord-Trøndelag får partiet 36, 3 prosent av stemmene, mens i Sør-Trøndelag får de 31,8 prosents oppslutning.

På landsbasis er Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet de tre partiene med størst oppslutning i årets skolevalg. Men SV går mest frem.

Ap,- fram eller tilbake?

Diskusjonen om Ap går fram eller tilbake i Trøndelagsfylkene har allerede startet på nettet. Og svaret avhenger av hva du sammenligner med.

I forhold til kommune- og fylkestingsvalget i 2015 har Ap tilbakegang i begge fylkene.

Men, hvis vi sammenligner tallene med stortingsvalget i 2013, har partiet framgang i begge fylkene. 3, 8 prosent i Nord-Trøndelag, 5,8 prosent i i Sør-Trøndelag.

Høyre stuper

Høyre har liten grunn til å juble over høstens skolevalg. I begge fylkene går partiets oppslutning markant ned i forhold til stortingsvalget i 2013.

I Nord-Trøndelag går partiet fra 17,4 % til 6 %, og i Sør-Trøndelag går partiet fra en oppslutning på 23,8 % i 2013 til 11,5 prosent nå.

Oppslutninga er altså mer enn halvert i begge fylkene.

Senterpartiet skiller mest

Den største forskjellen på fylkene ligger i oppslutninga om Senterpartiet.

De får 20,7 prosent av de nordtrønderske stemmene og er nest største parti, mens i sørfylket er Sp på femteplass med 8,1 prosent av stemmene.

Tallene ikke det viktigste

– Valgforskere har ofte sagt at resultatene av skolevalgene gir en pekepinn på hvilken vei valgvinden blåser, og at velgere som ikke har bestemt seg er på vei i den retningen.

Anders Todal Jensen

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen, mener man ikke skal legge for stor vekt på tallene i skolevalget.

Foto: Randi Lillealtern / NRK

Det sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen, når vi ber ham om å kommentere resultatet av skolevalget 2017.

– Det som er spesielt ved skolevalgene er at her møter vi en ny generasjon velgere som er ubeskrevne blad i valgsammenheng.

Og Todal Jensen advarer mot å legge for mye i tallene fra skolevalget. De unge kan noen ganger være opptatt av saker som kan gi stort utslag i skolevalget, men som nesten ikke får betydning i ordinært valg.

Fraværsgrense

Et eksempel kan være fraværsgrensen, som handler om at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget,

– Fraværsgrensen blir dømt nord og ned av elevorganisasjonene, mens regjeringa selv hevder den er en suksess. Dette er et eksempel på en sak som kan få store utslag i et skolevalg, mens når resten av den norske befolkningen stemmer vil ikke denne saken ha så mye å si.

– Det jeg synes er viktigst med skolevalgene, er at de unge blir opplært og får ta del i en demokratisk prosess, sier Anders Todal Jensen.

Skolevalgene koordineres av NSD – Norsk senter for forskningsdata på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, Midtnytt

Tirsdagens trønderske TV-nyheter

Tirsdagens trønderske TV-nyheter