Ap

Arbeiderpartiets liste i Frosta ved kommunevalget 2007.

1 Ola Aursand 1941

2 Unni Aspmodal 1958

3 Per Ove Einangshaug 1971

4 Kari M Ydsti Presthus 1958

5 Inger Helene Rognhaug 1989

6 Tove Rigmor Dragsnes Rygh 1958

7 Frode Olsen 1973

8 Tove Mette Viktil 1966

9 Erlend Asklund 1979

10 Frode Svean 1960

11 Arild Sundet 1974

12 Gunn Astrid Lillenes 1957

13 Bente Hokstad 1965

14 Jan Bakken 1942

15 Berit Inngerd Haugen 1949

16 Arild Moholt 1959

17 Marian Presthus 1941

18 Bjørn Morten Oldervik 1972

19 Anne Marie Rise 1971

20 Siv Magny Mølnås Elvrum 1968

21 Egil Hokstad 1967