Snudde yrkesfagtrend: Antall søkere økte med 75 prosent

Antall søkere til yrkesfag i videregående skole går ned i Norge fra i fjor til i år, men ved Strinda videregående i Trondheim har de klart å snu trenden.

Kokkeelev Lars Hamnes, NM skolefag

Tross et moderne kjøkken har Strinda videregående skole i Trondheim slitt med rekrutteringen. I år har de derimot en økning på 75 prosent på 75 prosent til restaurant- og matfaglinja. Her er Lars Hamnes, som går i førsteklasse ved linja.

Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

Færre ungdommer i Norge søker seg til yrkesfag, og et av fagene som sliter er restaurant- og matfag. Ved Strinda videregående skole i Trondheim har de derimot klart å snu trenden.

– Jeg er kjempeglad selvfølgelig, for vi har jobbet steinhardt over mange år for å få det til, sier avdelingsleder ved skolen, Geir Rune Larsen.

Tross et moderne kjøkken har skolen slitt med rekrutteringen, men i år har de 44 søkere til 45 plasser ved restaurant- og matfaglinja. Det er en økning på 75 prosent.

– Hjalp mye at vi besøkte dem

12 av landets 18 fylker opplever en nedgang i antall søkere til yrkesfag. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det på landsbasis er rundt 1700 færre søkere i år enn i fjor, til tross for at det er et stort behov for arbeidstakere med ulik yrkesfaglig bakgrunn i årene framover.

Tonje Svee

Tiendeklassingen Tonje Svee var usikker for om hun skulle velge studiespesialisering eller yrkesfag på videregående, men bestemte seg for restaurant- og matfaglinja på Strinda.

Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

Strinda videregående skole klarte å få flere søkere med hyppige besøk ved ungdomsskoler, hospitering av elever, samarbeid med restauranter og matkonkurranser mellom ungdomsskolene.

Rådgiver ved Blussuvoll skole, Berit Holte, skryter av karrieredager hvor elever får se og prøve yrkesfag.

– Flere har sagt «oi, dette kunne jeg ikke noe om, men dette ble jeg nysgjerrig på, sier Holte.

Tiltakene var med på å overbevise tiendeklassingen Tonje Svee ved Blussuvoll ungdomsskole, som skal gå restaurant- og matfag ved Strinda til høsten.

– Jeg har alltid likt å lage mat, men var usikker på om jeg skulle velge studiespesialisering eller yrkesfag. Så det hjalp mye at de kom hit og at vi besøkte dem, sier Svee.

– Statusen til yrkesfag blir bedre og bedre

I hele Trøndelag unntatt i Trondheim er det relativt god søking til yrkesfag. I en by med tunge forsknings- og utdanningsinstitusjoner følger flere foreldrenes vei, opplyser de utdanningsansvarlige i regionen. Erfaring blir derfor viktig for å kunne velge annerledes, sier Holte.

– Det er klart at når de får informasjon, så er det lettere å velge noe annet enn det mamma og pappa vet noe om, sier Holte.

Hun mener statusen til yrkesfag har økt de siste årene.

– Jeg synes statusen blir bedre og bedre. De som søker på yrkesfag er rake i ryggen og stolte. Så det synes jeg er en stor forandring, sier hun.

Det er også Larsen enig i.

– Vi har elever her som har gått ut med femmere og seksere fra ungdomsskolen, og selvfølgelig de i den andre enden og. Det vi er opptatt av er at vi finner elever som har interesse av fagene våre.