Ansatte utsatt for vold og trusler på jobb

Mange ansatte ved St. Olavs Hospital i Trondheim opplever vold og trusler fra pasienter og pårørende på jobb.

St. Olavs Hospital

Både pasienter og pårørende kan være aggressive mot sykehusansatte i Trondheim.

Foto: Morten Andersen/NRK

Nils Kvernmo

Nils Kvernmo er direktør ved St. Olavs Hospital.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

I løpet av 2016 ble det meldt om 560 slike hendelser innen psykisk helsevern, og 80 ved den somatiske delen av sykehuset, skriver Adresseavisen.

– Vi skal sikre våre ansatte bedre, og setter i verk flere tiltak, lover sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Fare for liv og helse

Sykehuset får stadig flere meldinger om aggressiv opptreden fra pasienter og pårørende. Tidligere var dette stort sett et problem innen psykisk helsevern, men nå skjer det også i økende grad ved andre sykehusavdelinger.

– Dette kan være meget alvorlige hendelser med fare for liv og helse, sier Kvernmo til avisa.

– Det verste er å sitte alene i vaktrommet om natta. Når det ringer på, er jeg usikker på hvem som står bak døra. Det kan være personer som er ruset, eller aggressive pårørende, sier sykepleier Linda Ratdal til Adresseavisen.

Flere vektere

St. Olavs Hospital styrker nå vekterberedskapen, og innfører strengere rutiner for de ansatte i truende situasjoner.

– Da skal de alltid ringe nødnummeret 113. I tillegg utnytter vi kompetansen i psykisk helsevern, og overfører dette til de somatisk avdelingene, opplyser direktør Nils Kvernmo.