Hopp til innhold

Ansatt varslet om gjentakende seksuell trakassering – nå må Coop rydde opp

Opplevelsene til «Jakob» ved Coop-lageret i Trondheim fikk Arbeidstilsynet til å reagere. De konkluderer med brudd på arbeidsmiljøloven.

Coop-lageret på Tiller i Trondheim.

ALVORLIG: Arbeidstilsynet satte i gang et tilsyn rett etter at «Jakob» i mars fortalte om trakassering ved dette Coop-lageret. Nå er tilsynsrapporten klar.

Foto: Morten Waagø / NRK

– Jeg er glad for at Arbeidstilsynet gikk inn for å se hva som skjer i Coop. Det gir meg håp om at det kan bli en tryggere arbeidsplass. Ingen fortjener å bli behandlet på den måten jeg ble – på noen arbeidsplass, sier «Jakob».

NRK har tidligere fortalt om «Jakob» som opplevde gjentakende, grov seksuell trakassering fra de mannlige kollegene ved Coop-lageret i Trondheim. Han var 19 år da han leverte det første av flere varsler til ledelsen.

Fra 2018 til 2021 varslet «Jakob» mot totalt ni kolleger, før han til slutt valgte å slutte.

Han har vært svært kritisk til hvordan Coop behandlet disse varslene. Flere ansatte har fortalt om en ukultur i bedriften.

Politiet: Straffesaken er foreldet

Episodene med seksuell trakassering ble anmeldt av «Jakob» i april 2022, og politiet hadde et grundig avhør med ham.

Men én måned senere fikk «Jakob» brev fra politiet om at straffesaken hadde blitt henlagt.

Begrunnelsen var at «de handlinger som dine tidligere kollegaer skal ha begått, ligger så vidt langt tilbake i tid at de er foreldet».

– Det er utrolig skuffende at dette ikke fikk noen strafferettslige konsekvenser for verken Coop eller noen av de involverte kollegene. Dette har plaget meg lenge, sier «Jakob».

Han hevder fortsatt at han ble påvirket av sjefene til å ikke politianmelde episodene tidligere.

Samtidig ga politiet beskjed i henleggelsesbrevet om at de var såpass bekymret over det som kom frem i avhøret, at de hadde kontaktet Arbeidstilsynet.

Les også: «Jakob» sa opp jobben i Coop etter flere år med seksuell trakassering fra mannlige kolleger

«Jakob» utenfor Coop-lageret på Tiller i Trondheim.
«Jakob» utenfor Coop-lageret på Tiller i Trondheim.

NRK-sak førte til tilsyn

Men uavhengig av tipset fra politiet, hadde Arbeidstilsynet allerede satt i gang et tilsyn på eget initiativ. De hadde nemlig reagert på det som kom frem i NRK-saken med «Jakob».

Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem, ifølge Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøloven er tydelig på at ingen arbeidstakere skal utsettes for dette.

– Det er arbeidsgiverne som har ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier seksjonsleder Harald Gran i Arbeidstilsynet.

31. mars ble et meldt tilsyn gjennomført ved Coop-lageret i Trondheim. Representanter fra både ledelse, ansatte og Arbeidstilsynet var til stede. Der kom det frem at Coop «erkjenner at de forholdene som beskrives, har skjedd».

Det viser dokumenter fra tilsynet som NRK har fått innsyn i.

Coop skriver selv at de «beklager på det sterkeste» at de ikke fikk løst personalsaken med «Jakob». De innrømmer også at de «har en utfordring på huset».

Seksjonsleder Harald Gran i Arbeidstilsynet foran sin PC på kontoret sitt.

– Coop har selv avdekket flere forhold som kan være utfordrende hva gjelder risiko for psykiske plager. Men selv om de tar dette på alvor, så må de gjøre et forbedringsarbeid, sier Harald Gran i Arbeidstilsynet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Krever at Coop rydder opp

Nå har Arbeidstilsynet konkludert og sendt Coop en tilsynsrapport med vedtak om pålegg.

– Hvor alvorlig er denne type brudd på arbeidsmiljøloven?

– Pålegg fra Arbeidstilsynet er alltid alvorlig, sier Gran.

Arbeidstilsynet krever at Coop legger frem en kartlegging og risikovurdering av faktorer i arbeidet som kan gi risiko for psykiske plager.

Dessuten må bedriften vise tiltakene de har gjort, eller har tenkt å gjøre, for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

– Coop har gjort et stykke arbeid tidligere, men de har fortsatt et lite stykke igjen før de er i mål, sier Gran.

Alt dette må være på plass senest 31. august, ifølge tilsynsrapporten.

Det har kommet nye saker i kjølvannet av NRK-saken, det viser at vi fortsatt må arbeide videre med kulturutfordringer.

Fra Coops egen presentasjon under tilsynet

Nye varsler som seksuell trakassering

NRK har enda en gang bedt om intervju med Coop-ledelsen i Trondheim. Men Coop ønsker å kommentere via e-post.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen skriver følgende:

«Vi opplever at tilsynet bekrefter at vi gjør veldig mye riktig i vårt arbeid, men at vi har et forbedringspotensial når det gjelder kartlegging og risikovurdering, og konkretisering av våre tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø ved vårt lager i Trondheim. Dette er vi i gang med å følge opp. Vi er ikke i mål før alle våre medarbeidere har det bra på jobb.»

Under tilsynet kom det også frem at Coop-ledelsen har mottatt minst to nye varsler om seksuell trakassering ved Coop-lageret i Trondheim.

Harald Kristiansen kommunikasjonssjef Coop Norge

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, skriver at han ikke kan svare på om Coop ellers i landet har fått inn ytterligere varsler om seksuell trakassering denne våren i etterkant av NRKs saker.

Foto: John Andreassen

– Hva er status for disse varslene? Har disse to varslene fått noen konsekvenser for noen?

«De nevnte sakene er håndtert og løst i henhold til våre rutiner.»

Kristiansen forklarer at det er snakk om personalsaker som ikke kan kommenteres ytterligere.

«For Coop Norge er det viktig at alle har en arbeidsplass hvor de trives og føler seg trygge, og vi legger ned mye ressurser for å ha et godt arbeidsmiljø. Et tilsyn som dette er derfor nyttig og lærerikt for oss, og gjør at vi kan sette inn ytterligere tiltak der hvor Arbeidstilsynet mener vi har forbedringspotensial.»

Les også: Tidligere ansatt: Ville aldri tillatt at datteren min jobbet her

Coop-lageret på Tiller i Trondheim.
Coop-lageret på Tiller i Trondheim.

Mener varslingsrutinene ikke er gode nok

Hovedtillitsvalgt Stig Ove Hovland var til stede under tilsynet. Han er tydelig på at det skal være nulltoleranse mot trakassering. Men Hovland mener i likhet med Arbeidstilsynet at Coop har en vei å gå.

– Varslingsrutinene bør definitivt ses på, sier han.

Hovedverneombud Klaus Beckstrøm forteller at verneombud, tillitsvalgte og ledergruppa ved Coop-lageret i Trondheim har vært på et trakasseringskurs i regi av Fellesforbundet i vår. Der ble de drillet på hvordan bedriften skal håndtere varsler.

– Mitt inntrykk at det har gått i riktig retning. Arbeidsmiljøet blir bedre. Dette er noe man nå prater om på lageret, sier Beckstrøm.

Jakob varsler HR-sjefen på SMS.

SMS-utveksling fra 2020 mellom «Jakob» og HR-sjefen ved Coop-lageret. Han prøvde å varsle gjentatte ganger om ubehagelige episoder.

Vil forhindre trakassering

Dette året prioriterer Arbeidstilsynet å følge opp virksomheter med et arbeidsmiljø hvor det kan være særlig risiko for psykiske plager, forklarer seksjonsleder Harald Gran.

Han understreker at alle bedrifter bør jobbe forebyggende over tid for å forhindre trakassering på arbeidsplassen. Det er viktig at de også tar med arbeidstakerne i prosessen.

– Slik at vi kan få et arbeidsmiljø som er fritt for trakassering og mobbing, sier Gran.

Selv om alt dette er for seint for «Jakob» og hans jobbsituasjon ved Coop-lageret i Trondheim, håper han at andre skal slippe å bli seksuelt trakassert på arbeidsplassen sin.

– Ingen fortjener å bli behandlet på samme måte. Jeg håper at overgrep mellom menn kan snakkes mer om nå. Det er en utrolig viktig problemstilling i arbeidslivet som må tas mer på alvor, sier «Jakob».

Les også: Ønsker strengere lov om seksuell trakassering på arbeidsplasser

Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen

Siste fra Trøndelag