NRK Meny
Normal

Truer med å avlive reinsdyr

– Plakaten taler for seg selv. Dette er trist, men man blir ikke helt overrasket, sier reineier Unni Fjellheim.

Trusler om å avlive rein

TRUSLER: Noen truer med å drepe reinsdyrene som kommer seg forbi reingjerdet i Singsås i Midtre Gaudal.

Foto: Privat

Noen har hengt opp en plakat på et reingjerde i Singsås i Midtre Gauldal, hvor det står at rein som kommer inn på den dyrkede marken vil bli avlivet:

«Det vil da bli gitt et 6 timers varsel i samråd med offentlige myndigheter. Er ikke reinen fjernet innen gitt tidsfrist vil avliving settes i gang», står det blant annet på plakaten.

Det var Rørosnytt som først omtalte saken.

Anonym trussel

Unni Fjellheim

TRIST: Unni Fjellheim, leder i Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt).

Hvem som har skrevet og hengt opp plakaten er ikke kjent, men trusselen er tydelig rettet mot reinbeitedistriktet i området – som har ansvar for å utføre vedlikehold av gjerdet, slik at ikke reinsdyr kommer seg på innmarken.

– Jeg synes at det er alvorlig og trist. Plakaten taler for seg selv. Jeg vet ikke hvem som har hengt opp den, eller hvor lenge den har hengt der, sier Unni Fjellheim, leder i Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt), som har fått tilsendt bildet av plakaten fra noen andre.

– Men jeg er ikke akkurat overrasket. Slike holdninger kommer frem i ny og ne mot oss i reindriften. Jeg husker godt da jeg selv var barn – det skjedde at noen tok loven i egne hender og skjøt rein. Dette er som et gufs fra fortidens historiske hendelser her i traktene, sier Fjellheim.

Trusler om å avlive rein

VIL TA LOVEN I EGNE HENDER: Hvem som har hengt opp denne plakaten er foreløpig ikke kjent.

Foto: Privat

Ønsker bedre samhandling

– Siden budskapet på plakaten er rettet mot dere: Er det manglende vedlikehold av gjerdet, og mange reiner på innmarken i Singsås?

– Mitt inntrykk er at reingjerdet har fungert bra, siden det ble satt opp en gang på 90-tallet. Men det er elgtrekk i området, så det hender at elgene river ned gjerdet noen steder.

Fjellheim innrømmer at det har vært konflikter i området, og at hun ved to anledninger i fjor var i Singsås for å komme i samtale med grunneiere og Midtre Gauldal kommune. Møtet og befaringen var nyttig, sier Fjellheim.

– Det er viktig for meg å si at vi i Gåebrien sijte (Riast/Hyllingen reinbeitedistrikt) ønsker at det skal fungere bedre for oss alle, både for oss reindriftssamer og bønder.