Anmelder lege for falsk forklaring

De etterlatte etter en 27 år gammel kvinne som døde av en hjernesvulst på Sykehuset Levanger i mai 2008, anmelder ansvarlig lege for falsk forklaring.

Sykehuset Levanger

Kvinnen døde her ved Sykehuset Levanger natt til 21. mai 2008.

Foto: Gorm Kallestad, NTB.

Årsaken er at de pårørende mener legens politiforklaring ikke samsvarer med forklaringene til to sykepleiere.

Uenighet om CT

Statens Helsetilsyn har tidligere i år konkludert med at verken fastleger eller sykehusleger handlet uforsvarlig i forkant av dødsfallet. Men det er ikke de pårørende enige i.

De mener legen burde ha bestilt en radiologisk skanning av hjernen til Linn Janne Sandvik (CT) da hun ble lagt inn på Sykehuset Levanger i mai 2008. De pårørende mener livet til den 27 år gamle kvinnen kunne vært reddet, eller i det minste forlenget dersom svulsten hadde blitt oppdaget med én gang.

– Ved innleggelse viste Linn Janne Sandvik alle kjennetegn på at hun hadde skader i hodet, sier familiens talsperson Tommy Reinås til NRK.

– Linn Janne spydde hyppig (20 ganger i løpet av natten), hadde sterkt frontal hodepine og synsforvillelse. Hun så stjerner, noe man ikke gjør ved psykiske traumer.

Først da sentrale livsfunksjoner stanset natt til 21. mai foretok Sykehuset Levanger en CT. Da fant legene en svulst på nesten tre centimeter i diameter. Hvis sykehuslegen hadde bestilt CT av hjernen tidligere ville svulsten blitt oppdaget mens Linn Janne var i live.

Påstår legen vitnet falsk

Det er advokat Bjørn Brauti i Advokatfirmaet Nidaros DA som på vegne av de pårørende har levert inn annmeldelsen av ansvarlig lege på Sykehuset Levanger den tragiske natten til 21. mai 2008.

I anmeldelsen legger advokat Brauti stor vekt på politiforklaringene til de to sykepleierne som var på vakt den aktuelle natten. De to skal tatt opp med ansvarlig lege at det kunne være noe cerebralt (relatert til hjernen). De skal ha foreslått en CT av hjernen.

Videre skriver advokat Brautli at ansvarlig lege i sin (politi-) forklaring skal ha svart noe slikt som at «det var vel ingen som vurderte det nødvendig å foreta en CT-undersøkelse på natta,nei.»

Det er dette de pårørende mener er falsk forklaring.

– Vi har derfor anmeldt ansvarlig lege for det vi mener er hennes dekkoperasjon. Vi mener hun har avgitt falsk vitneforklaring, sier Tommy Reinås.

– Vi mener ansvarlig lege løy da hun sa at CT aldri var en aktuell problemstilling. Vitneavhørene fra de to sykepleierne på vakt bekrefter at de stilte spørsmål om CT flere ganger i løpet av denne kvelden og natta til 21. mai 2008.

CT stengt etter klokka 16

De pårørende har hele tiden ment at Sykehuset Levanger ikke har den nødvendige beredskapen som skal til for å håndtere akutte sykdomsforløp, slik som rammet Linn Janne Sandvik. Tommy Reinås mener Sykehuset Levanger ikke har bemannet røntgen-avdelingen etter klokka 16. Det er røntgen-avdelingen som foretar CT-skanninger ved sykehuset.

– Dessverre ble Linn Janne et offer at Sykehuset Levanger ikke har reell akuttberedskap.

Etter det NRK erfarer er ikke røntgenavdelingen ved Sykehuset Levanger døgnbemannet. Kilder ved sykehuset sier at vakthavende radiolog har hjemmevakt, og kan komme på 15-20 minutters varsel. Etter at røntgen er rekvirert vil vakthavende radiolog være på plass i det pasienten er kjørt opp til røntgenavdelingen og er klar til CT. Reinås mener likevel dette skaper en høy terskel for å rekvirere CT.

Føler seg oversett

Familien føler de har kjempet hardt for å få gjennom slag for sitt syn i saken. Så langt har de ikke fått medhold verken hos Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag eller Statens Helsetilsyn.

– I forrige uke vurderte vi om vi bare skulle gi opp, men kom til at vi ville fortsette, sier Tommy Reinås.

De pårørende har helt siden dødsfallet følt seg utsatt for diverse hersketeknikker og usynliggjøring.

– Så langt har vi ikke hatt møte med noen personer eller instanser innen helsevesenet i denne saken. Heller ikke med Statens Helsetilsyn, sier Reinås.

– Ville det hjulpet familien å fått møte de som var på jobb den aktuelle natten, og snakket ut om hva som skjedde?

– Ja. Det tror jeg nok, sier Reinås.

– Ville dere ha levert inn denne anmeldelsen dersom dere hatt kommet i en reell dialog med Sykehuset Levanger tidligere, selv om utfallet var det samme, at Helsetilsynet ikke fant det bevist at verken fastleger eller sykehusleger handlet uforsvarlig i forkant av dødsfallet?

– Jeg tror det ville vært lettere for familien å akseptere det som har skjedd da, ja, sier Reinas

Roser fylkeslegen

Familien vil gjerne rose innsatsen til en av kontrollinstansene som har behandlet denne saken.

– Fylkeslege Marit Dybdal Kverkild i Nord-Trøndelag har vært den som vi mener har jobbet best i denne saken. Hennes konklusjon er den som samstemmer best med det bildet de pårørende har av de faktiske hendelsene, sier Tommy Reinås.

Han mener dette har kostet mye for fylkeslegen. I april uttrykte Legeforeningen i Nord-Trøndelag sterk mistillit til fylkeslege Marit Dybdal Kverkild, med henvisning til hennes opptreden i Linn Jannes sak. Tommy Reinås sier de pårørende , i likhet med fylkeslege Kverkild, mener konklusjonen til statens Helsetilsynet i Oslo er mangelfull.

– De svarene Kverkild har fått minner mer om en irettesettelse enn å svare på de spørsmålene hun som fylkeslege har stilt ved konkrete handlinger eller mangel på handlinger legene på sykehuset står ansvarlig for.

– Krev St. Olav

Tragedien med Linn Janne Sandvik i 2008 og saksforløpet etterpå har fått de pårørende til å føle sterk mistillit med Sykehuset levanger.

– Folk flest vet jo ikke hvilke rettigheter de har når de eller deres kjære blir rammet av alvorlig sykdom, som for eksempel at det heldigvis er fritt sykehusvalg her i landet, sier Tommy Reinås.

– Dersom noe skjer, krev å bli kjørt til St. Olavs hospital i Trondheim. Der har de en reell akuttberedskap, er rådet fra Reinås.

Etter at Linn Janne Sandviks livsfunksjoner hadde stanset ble hun overført til St. Olavs hospital. Tommy Reinås forteller om en spesiell hendelse på St. Olavs Hospital.

– Da vi kom til St. Olavs om morgenen møtte vi en en sykepleier som sa hun aldri hadde opplevd at en så ung person døde av uoppdaget hjernesvulst. Hun hadde jobbet på St. Olavs hospital i 35 år.

NRK har tatt kontakt med Helse Nord-Trøndelag for å få kommentarer til politianmeldelsen av ansvarlig lege som var på vakt da Linn Janne Sandvik døde på Sykehuset Levanger. Sykehuset var i ettermiddag ikke gjort kjent med anmeldelsen før NRK tok kontakt.

– Fordi dette er en anmeldelse mot en enkeltperson som er ansatt hos oss, kan vi ikke kommentere saken nå, sier informasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag Trond Gunnar Skillingstad.