Anmelder helikopterjakt på bjørn

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Miljøverndepartementet er anmeldt for å bruke helikopter i jakt på bjørn. NOAH mener dette er ei jaktform som er ulovlig i Norge.

Bjørn felt i Midtre Gauldal

Hannbjørnen som ble felt er på 111 kilo. Bildet er tatt like etter den ble skutt.

Foto: Even Bjørnes / SNO

Det er NOAH som anmelder, og bakgrunnen er at DN har åpna for felling av 25 bjørner på vårsnø. Fem bjørner er felt så langt, den siste ble skutt i Midtre Gauldal onsdag denne uka.

Det pågår nå jakt både i Hedmark og i Sør-Trøndelag. Samtidig er det ekstraordinær felling av jerv flere steder i landet.

– Vil prøve lovligheten


– Både jerv og bjørn, som har status som sterkt truet, jaktes ved hjelp av helikopter. Det er i strid med viltloven, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Hun mener viltloven forbyr jakt med bruk av motorkjøretøy og luftfartøy, og at det ikke gis dispensasjon i loven for denne type jakt.

– Det finnes kun en instruks fra Miljøverndepartementet som åpner for å benytte disse kontroversielle metodene, men det er en instruks som ikke har vært gjenstand for offentlig høring. Vi mener dette strider mot demokratiske prinsipp, og ønsker å prøve lovligheten av dette, sier Martinsen i ei pressemelding.

– Ikke uvanlig

Terje Bøe, seksjonssjef i Direktoratet for naturforvaltning, sier at en anmeldelse fra NOAH ikke var helt uventa:

– NOAH finner, på lik linje med organisasjoner på næringssida, forskjellige uttrykksformer for sitt syn på elementer i rovviltforvaltninga. Ei anmeldelse er jo også en måte å uttrykke seg på, sier han.

– Det er ikke uvanlig at vernesida eller næringssida anmelder direktoratet. Vi blir anmeldt for ikke å ta ut rovdyr, og vi blir anmeldt for å ta dem ut, sier Bøe til NRK Trøndelag.

DN mener at de har et solid politisk, faglig og regelmessig fundament for de vedtakene de gjør.

– Disse vedtakene legger vi jo ut slik at de er fritt tilgjengelig for allmennheten, det er nettopp for at folk skal få muligheten til å komme med sitt syn, sier han.

– Det som NOAH først og fremst reagerer på, det er metoden som ble benytta i bjørnejakta i Sør-Trøndelag. Jeg vil presisere at den situasjonen er ikke sammenlignbar med tradisjonell jakt i Norge. Vanlig jakt er underlagt restriksjoner som ikke gjelder for denne typen uttak, sier Terje Bøe i DN.


Ble kun brukt til å finne bjørnen


Også Naturvernforbundet reagerte da det onsdag ble brukt snøskuter og helikopter i jakta på den første bjørnen i Midtre Gauldal.

Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn presiserte da at helikopteret og snøskuteren kun ble brukt til å finne bjørnen.

– Bjørnen ble skutt fra en post på bakken, sier han.

Bjørn

Bjørnen ble først observert i et privat viltkamera mandag kveld. Onsdag ble den felt i Midtre Gauldal.

Foto: Petter og Ola Digre


Lars Bendik Austmo, seniorrådgiver i DN, forklarte onsdag at Statens naturoppsyn kan velge å bruke helikopter og snøskuter hvis de mener at det er formålstjenlig.

Han presiserte at bruk av motorisert kjøretøy under jakt er noe man i utgangspunktet er imot.

– Her snakker vi om et skadefellingsuttak der målet er å ta ut et bestemt individ for å hindre framtidig skade på sau. Og da vil man søke å gjøre det på den beste og mest mulig effektive måten, også for det dyret som skal avlives, sa Austmo til NRK da debatten gikk rundt helikopter- og snøskuterjakt onsdag.

Han viste da til rovviltforskriften, som direktoratet forvalter rovvilt etter.

– Der har vi adgang til å felle skadegjørende rovdyr, og der åpnes det også for å ta i bruk metoder som ikke er lovlig i ordinær jakt.

Ny bjørnejakt i samme område


Det jaktes nå på enda en bjørn i samme område. Jaktlaget fant spor etter den da de felte den første. Fredag består jaktlaget av folk fra SNO og et lokalt skadefellingslag.

– De fant ganske ferske spor i natt, og er nå ute og leter med hunder, sier Kjartan Knutsen.