NRK Meny
Normal

Anmelder helikopterjakt på bjørn

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Miljøverndepartementet er anmeldt for å bruke helikopter i jakt på bjørn. NOAH mener dette er ei jaktform som er ulovlig i Norge.

Bjørn felt i Midtre Gauldal

Hannbjørnen som ble felt er på 111 kilo. Bildet er tatt like etter den ble skutt.

Foto: Even Bjørnes / SNO

Artikkelen er flere år gammel.

Det er NOAH som anmelder, og bakgrunnen er at DN har åpna for felling av 25 bjørner på vårsnø. Fem bjørner er felt så langt, den siste ble skutt i Midtre Gauldal onsdag denne uka.

Det pågår nå jakt både i Hedmark og i Sør-Trøndelag. Samtidig er det ekstraordinær felling av jerv flere steder i landet.

– Vil prøve lovligheten


– Både jerv og bjørn, som har status som sterkt truet, jaktes ved hjelp av helikopter. Det er i strid med viltloven, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Hun mener viltloven forbyr jakt med bruk av motorkjøretøy og luftfartøy, og at det ikke gis dispensasjon i loven for denne type jakt.

– Det finnes kun en instruks fra Miljøverndepartementet som åpner for å benytte disse kontroversielle metodene, men det er en instruks som ikke har vært gjenstand for offentlig høring. Vi mener dette strider mot demokratiske prinsipp, og ønsker å prøve lovligheten av dette, sier Martinsen i ei pressemelding.

– Ikke uvanlig

Terje Bøe, seksjonssjef i Direktoratet for naturforvaltning, sier at en anmeldelse fra NOAH ikke var helt uventa:

– NOAH finner, på lik linje med organisasjoner på næringssida, forskjellige uttrykksformer for sitt syn på elementer i rovviltforvaltninga. Ei anmeldelse er jo også en måte å uttrykke seg på, sier han.

– Det er ikke uvanlig at vernesida eller næringssida anmelder direktoratet. Vi blir anmeldt for ikke å ta ut rovdyr, og vi blir anmeldt for å ta dem ut, sier Bøe til NRK Trøndelag.

DN mener at de har et solid politisk, faglig og regelmessig fundament for de vedtakene de gjør.

– Disse vedtakene legger vi jo ut slik at de er fritt tilgjengelig for allmennheten, det er nettopp for at folk skal få muligheten til å komme med sitt syn, sier han.

– Det som NOAH først og fremst reagerer på, det er metoden som ble benytta i bjørnejakta i Sør-Trøndelag. Jeg vil presisere at den situasjonen er ikke sammenlignbar med tradisjonell jakt i Norge. Vanlig jakt er underlagt restriksjoner som ikke gjelder for denne typen uttak, sier Terje Bøe i DN.


Ble kun brukt til å finne bjørnen


Også Naturvernforbundet reagerte da det onsdag ble brukt snøskuter og helikopter i jakta på den første bjørnen i Midtre Gauldal.

Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn presiserte da at helikopteret og snøskuteren kun ble brukt til å finne bjørnen.

– Bjørnen ble skutt fra en post på bakken, sier han.

Bjørn

Bjørnen ble først observert i et privat viltkamera mandag kveld. Onsdag ble den felt i Midtre Gauldal.

Foto: Petter og Ola Digre


Lars Bendik Austmo, seniorrådgiver i DN, forklarte onsdag at Statens naturoppsyn kan velge å bruke helikopter og snøskuter hvis de mener at det er formålstjenlig.

Han presiserte at bruk av motorisert kjøretøy under jakt er noe man i utgangspunktet er imot.

– Her snakker vi om et skadefellingsuttak der målet er å ta ut et bestemt individ for å hindre framtidig skade på sau. Og da vil man søke å gjøre det på den beste og mest mulig effektive måten, også for det dyret som skal avlives, sa Austmo til NRK da debatten gikk rundt helikopter- og snøskuterjakt onsdag.

Han viste da til rovviltforskriften, som direktoratet forvalter rovvilt etter.

– Der har vi adgang til å felle skadegjørende rovdyr, og der åpnes det også for å ta i bruk metoder som ikke er lovlig i ordinær jakt.

Ny bjørnejakt i samme område


Det jaktes nå på enda en bjørn i samme område. Jaktlaget fant spor etter den da de felte den første. Fredag består jaktlaget av folk fra SNO og et lokalt skadefellingslag.

– De fant ganske ferske spor i natt, og er nå ute og leter med hunder, sier Kjartan Knutsen.

Video fra Trøndelag

Helikopter brukes til gjødsling av skog.
Rie Aurora Aagaard (13) er den einaste i Noreg med det ultrasjeldne syndromet heminasal aplasi. Diagnosen gjer at ho har eit særeige ansikt.
I jordbæråkeren i Lensvik har de fått en fast gjest. Den er imidlertid ikke så velkommen.