Hopp til innhold

Anker narkodom til Høyesterett

Statsadvokaten anker dommen i Frostating lagmannsrett der en mann slipper å sone fem år i fengsel om han gjennomfører et narkotikaprogram. Aktor mener dommen er feil med tanke på at det dreier seg om grov narkotikakriminalitet. Det er ankeutvalget i Høyesterett som avgjør om saken skal behandles.