Hopp til innhold

Med hjarte for heimfylket

Den viktiaste saka for André Nikolai Skjelstad dei neste fire åra er ei positiv utvikling i heimfylket, Nord-Trøndelag.

Andre Nikolai Skjelstad
Foto: Venstre

– Det kan til dømes vere at fylket får hurtigtog, seier Skjelstad til NRK Trøndelag.

André Nikolai Skjelstad blei valt inn på Stortinget frå Nord-Trøndelag i 2005. For han var det viktig med fokus på menneske då han skulle bestemme seg for kva parti som låg hans hjarte nærmast.

– Venstre er det sosialliberale sentrumspartiet som set mennesket i sentrum. Venstre er kritisk til at systema skal styre mennesket. Partiet som blei tufta på kampen mot embetsmannsstaten er like aktuelt i dag med den skilnad at embetsmannsstaten finst i ny drak som tildømes direktorat og meir byråkrati, forklarar Skjelstad.

KrF, Høgre og Sp

Når Venstre skal velje seg samarbeidspartnarar er toleranse overfor andre menneske eit viktig haldepunkt.

– Menneskeverdet er likt uansett etnisitet, innstilling og tru. God distriktspolitikk, god forskings- og utdanningspolitikk, klimapolitikk for fremtida og ein god nærings- og økonomisk politikk er viktig for oss, seier Skjelstad.

Kva parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Kristeleg Folkeparti og Høgre (og Senterpartiet).

Kva parti vil du samarbeide minst med?

– Framstegspartiet.

Tilhengar av rovdyr

Venstrepolitikaren er positiv til å finansiere vegutbygginga i Trøndelag med bompengar.

Han er også tilhengar av å ha dei fire store rovdyra i norsk natur, men når bestandsmåla er nådd skal dei ikkje aukast meir.

– Det er veldig mykje som tyder på at bestandsmåla er nådd på alle dei fire store. Det må vere romslege erstatningsordningar for dei som blir ramma.

Kva meiner du om å slå saman kommunar i Trøndelag?

– Eg er positiv til det. Noreg treng større kommunar og eit sterkare lokaldemokrati, seier Skjelstad.

Send epost til André Nikolai Skjelstad
Besøk André Nikolai Skjelstads heimeside
Møt André Nikolai Skjelstad på Facebook

Siste fra Trøndelag

Nils Åge Nonstad

Mandagens Midtnytt er ved Nils Åge Nonstad

Mandagens Midtnytt er ved Nils Åge Nonstad