Hopp til innhold

Sykehusdirektør mener regjeringa må betale ekstrakostnaden med ny landingsplass

Nye analyser viser at det kan blåse opp i sterk storm når nye redningshelikoptre lander på St. Olavs hospital. Nå vil direktøren bygge ny landingsplattform.

Grethe Aasved, direktør St. Olavs hospital

VIL HA NY LANDINGSPLASS: En ny rapport laget for St. Olavs hospital anbefaler at det utredes bygging av ny landingsplass på sykehusområdet. Sykehusdirektør Grethe Aasved står på dagens helikopterlandingsplass.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Rapporten er veldig tydelig. Det går ikke an å lande med de nye redningshelikoptrene på det helikopterdekket vi har i dag, sier direktør på St. Olavs hospital i Trondheim, Grethe Aasved.

Det er Safetec som på oppdrag av St. Olavs hospital har laget en risiko – og sårbarhetsanalyse for landinger med Norges nye redningshelikopter AW101 SAR Queen.

Denne ROS – analysen er laget fordi testlandinger på sykehuset 11. september i fjor viste enorme lufttrykk fra helikoptret da det landet og lettet. Rapporten etter testlandingen har blitt kjent i høst.

Sterke vindkast

Nå er det gjort vindsimuleringer som viser at det er sterk rotorvind i et område på 50 meter i radius rundt helikopterlandingsplassen på St. Olavs hospital. Dette er i den travleste gata i hjerte av sykehusområdet.

I ROS – analysen anbefales det nå en rekke tiltak og det anbefales også å utrede bygging av en helt ny landingsplass på taket ved Forsyningssentret i et mer avsidesliggende område på sykehuset.

Det er gjort såkalte CFD simuleringer av rotorvind fra AW101 ved St. Olavs hospital. Effekten av helikoptrets rotor er undersøkt metodisk ved fire lokasjoner. Formålet er å undersøke vindhastigheten på bakkenivå når helikoptret lander og letter.

Analyser viser at det enkelte steder kan bli vindkast på opp mot hele 28.8 meter i sekundet. Det tilsvarer sterk storm.

Verre enn fryktet

Aasved sier rapporten er verre enn fryktet. Sykehuset kan ikke beholde det som for kort tid siden ble ansett å være en trygg landingsplass 32 meter over bakken. Den er forsterket for å ta imot nye og tyngre redningshelikoptre.

– Det som er bra er at man har påvist en ny landingsplass som man anbefaler og som bare er noen hundre meter herfra. Det gjør oss jo veldig lettet med tanke på fremtiden, sier Aasved.

Ingen i departementet ønsker å kommentere rapporten.

– Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke kommentere en rapport vi ikke har fått, og som ifølge Nawsarh-prosjektet fortsatt er under arbeid, skriver seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten i departementet, Anne Margrete Alværn.

Rotorvind St. Olavs

HER BLIR DET KRAFTIG ROTORVIND: Område ved helikopterlandingsplassen på St. Olavs hospital der det ikke er trygt når nytt redningshelikopter lander, viser ny analyse.

Foto: Kartdata fra Kartverket/Safetec

Mener regjeringa må betale

– Hva vil kostnaden være med å bygge ny landingsplass?

– Vi fikk rapporten søndag så vi har ikke regnet på det, men vi snakker om mange hundre millioner kroner, sier Aasved.

Direktøren på St. Olavs hospital er klar på hvem som må betale regninga. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for å legge til rette for landingsplasser for 16 nye redningshelikoptre. Arbeidet er organisert i et eget prosjekt kalt Nawsarh (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopters).

Anskaffelsen koster 14 milliarder. Man har hele tiden visst at det ville bli mer rotorvind da de større og tyngre helikoptrene ble kjøpt. Helikoptrene er spesialtilpasset for Norge.

Testlandinger på sykehusene både i Bergen og Trondheim i fjor viste sterk nedadgående vind, såkalt downwash, som gir til dels høye vindhastigheter på bakken.

– Akkurat det er vi jo glad for at prosjektet er veldig tydelig på, at det å kunne ta ned disse redningshelikoptrene dekkes av Nawsarh–prosjektet. Det er Nawsarh som dekker alle kostnader knyttet til at man kan ta ned redningshelikoptrene, sier Grethe Aasved.

Testlanding på St. Olavs hospital 11. september 2019. Rapport ble laget etter noen dager, men sykehusledelsen fikk først se den ved en tilfeldighet i høst.

Liten effekt av å heve landingsplass

I ROS-analysen er det vurdert om dagens landingsplass som er 32 meter over bakken skal heves. Men CDF-simuleringen gjennomført av Safetec viser at det bare har begrenset effekt for vind på bakkenivå å heve helikopterdekket med 10 eller 20 meter. Rotorvinden på bakken vil i så fall bare reduseres med henholdsvis 5 prosent og 10 prosent, viser beregninger.

ROS-analysen gjort på St. Olavs hospital kan få betydning for det videre arbeidet med landingsplasser på andre norske akuttsykehus. På Ullevål sykehus er det planer om å heve dagens landingsplass fra 19 til 31, som på St. Olavs hospital.

Ei kartlegging NRK nylig har gjennomført viser at det i dag kun er trygt å lande på seks av 21 sykehus der Sea King lander i dag.

Anbefaler ny landingsplass

Nå anbefales å bygge en ny landingsplass for helikopter på Forsyningssentret på St. Olavs hospital. I rapporten pekes det på at problemet med rotorvind i dette området er minimal fordi det er lite ferdsel.

«En helikopterlandingsplass på denne lokasjonen vil sannsynligvis ha vesentlig mindre rotorvindproblematikk fordi dette ikke er et offentlig område og ferdsel rundt forsyningssentret. Det er forventet at behovet for tiltak mot rotorvind vil være vesentlig lavere her sammenlignet med den eksisterende landingsplassen på sykehuset.»

Den forrige landingsplassen for helikoptre var i dette området ved Forsyningssentret. Her vil det ikke være behov for omlasting av pasienter fordi det finnes en eksisterende pasientheis for videre transport av pasienter.

Tiltak ikke nok

Dagens Sea King redningshelikopter skal erstattes gradvis de to neste årene. AW101 SAR Queen tas i bruk på Ørlandet i Trøndelag allerede i april neste år. Redningshelikoptret lander 200 ganger i året på St. Olavs hospital. Omtrent annenhver dag.

I ROS-analysen som er laget for St. Olavs hospital er det sett på 23 tiltak som kan redusere risikoen for gående og syklende.

Det foreslås skilting og vektere som varsler folk i området. Et annet mulig tiltak er å flytte to bussholdeplasser og sykkelparkeringen. Det kan bygges gelender slik at folk ikke skal falle på grunn av rotorvind. Innflygingsrutiner kan endres. Men ikke noe av dette er godt nok, mener sykehusdirektør Grethe Aasved på St. Olavs hospital.

– Det kan gjøres en del tiltak for å stenge ferdsel her, men det er ikke bærekraftig over tid. Det er umulig å holde dette området uten ferdsel og uten løse gjenstander over tid. De lander tross alt annenhver dag, mener Aasved.

Vindsimulering AW101 St. olavs

KRAFTIGE VINDKAST: Vindsimulering viser at det i de røde områdene kan bli vindkast som tilsvarer sterk storm når nytt helikopter lander og letter.

Foto: Safetec

Farlig for folk

Rapporten konkluderer med at det uten tiltak er farlig å være i det utsatte området når redningshelikoptret lander. Landingsplassen er i hjerte av sykehusområdet ved den mest travel gata. Dette står i den nye risiko- og sårbarhetsanalysen:

  • Uten tiltak vurderes sannsynligheten for at tohjulinger/barnevogn vil blåse over ende som høy. Konsekvensen er vurdert til svært alvorlig.
  • Løse gjenstander som grus eller greiner og kvister som knekker vil kunne treffe personer som oppholder seg i utsatt sone. Uten tiltak vurderes sannsynligheten for at personer utsettes for skade på grunn av løse gjenstander som høy. Konsekvensen er vurdert til alvorlig, særlig for personer som kanskje ikke kan ta seg for, se eller høre at de er i fare.

  • Uten tiltak vurderes sannsynligheten for at enkelte personer blåser over ende som høy.

Forsvarer helikopterkjøp

De to første helikoptrene er i drift fra Sola i Stavanger fra i høst. Det har vært store forsinkelser og dette er to år senere enn planlagt da regjeringa undertegnet kontrakten 19. desember i 2013.

Både justisminister Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg forsvarte kjøpet av de langt tyngre og større helikoptrene i Stortinget sist onsdag.

– Når innfasingsarbeidet er gjennomført vil beredskapen bli vesentlig forbedret. Målet er at de skal kunne lande ved alle de sykehusene der Sea King i dag lander, eventuelt ved andre steder etter avtale med helseforetakene, sa Mæland fra talerstolen på Stortinget.

Opposisjonen på Stortinget er kritisk.

– Nå er vi i ferd med å innfase de nye redningshelikoptrene. Ennå er ikke landingsforholdene avklart. Det er ganske oppsiktsvekkende. Men det viktigste for folk er at dette fikses og at tryggheten sikres, sa Martin Henriksen (Ap) i Stortingets spørretime sist onsdag.

Stortinget

FORSVARER KJØP: Statsminister Erna Solberg måtte svare på spørsmål i den muntlige spørretimen på Stortinget sist onsdag. Solberg sier det ble gjort prioriteringer da regjeringen valgte helikopter, med større rekkevidde som kan gjøre enda bedre redningsoperasjoner i Norge.

Foto: Heiko Junge / NTB