Anbefaler å samle NTNU

Ny rapport slår fast at NTNU bør samles i én campus.

Campus Trondheim

Innenfor det markerte området kan Trondheims nye campus bli lokalisert om noen år.

Foto: Trondheim kommune

Torbjørn Røe Isaksen

NY RAPPORT: Torbjørn Røe Isaksen røpet konklusjonen i en ny rapport om den framtidige campusløsningen ved NTNU.

Foto: Bent Lindsetmo

Det var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som avslørte dette under et arrangement i forbindelse med immatrikuleringen ved NTNU i dag.

Kvalitetssikringsrapporten, som er utarbeidet av Møreforskning og Metier på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, er klar på hvilken løsning som bør velges i valget mellom en én- eller to-campusløsning.

– Rapporten sier at det er samfunnsøkonomisk gunstig å velge én-campus, og peker blant annet på at NTNU skal slås sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og to andre høgskoler, sier Røe Isaksen til NRK.

Flytting fra Dragvoll

En framtidig samling av NTNU vil bety at undervisningen som i dag foregår på Dragvoll flyttes til Gløshaugen.

Detaljer rundt omfanget av en slik samling, og hva den vil koste, er ikke kjent.

Nå skal kunnskapsministeren studere rapporten grundig.

Vi trenger litt tid på dette, men skal ta en beslutning så raskt det lar seg gjøre.

– Gode nyheter

Rita Ottervik

FORNØYD: Trondheimsordfører Rita Ottervik har lenge kjempet for en samling av NTNU på Gløshaugen.

Foto: Bent Lindsetmo

Ordfører Rita Ottervik er strålende fornøyd med konklusjonen i rapporten.

– Dette er en veldig god nyhet. Det føyer seg inn i rekken av mange råd til statsråden og regjeringen om at vi bør beslutte én campus. Nå får NTNU klarsignal til å sette i gang prosessen med å samle utdanningen sin rundt og nært sentrum, sier Ottervik til NRK.

Også fylkesordfører Tore O. Sandvik er fornøyd.

– Det er gledelig for NTNU og dermed Norge som kunnskapsnasjon, for studentene og for Trondheim som studieby, sier Sandvik.

– Det virker solid

Gunnar Bovim

NØKTERN OPTIMIST: NTNU-rektor Gunnar Bovim håper på en-campusløsning, men må vente på regjeringens beslutning først.

Foto: Bent Lindsetmo

Styret i NTNU har tidligere gått inn for én-campusløsning, og en konseptvalgutredning har kommet fram til samme konklusjon.

– Nå sier kvalitetssikringsrapporten den samme. Det virker solid, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Men Bovim spretter ikke champagnen riktig ennå.

– Jeg har respekt for at det er en politisk vurdering som ennå ikke er gjort, og som denne rapporten ikke gjør. Vi kan ikke ta den politiske konklusjonen på forskudd, den skal regjeringen ta.

Les: Alt om NTNU