– Bekreftelse på at de gjør en god jobb

– Vi er veldig godt fornøyd med at AMK-sentralen i Namsos ikke legges ned. Det er en bekreftelse på at ansatte gjør en god jobb, sier administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, Arne Flaat.

AMK-sentralen i Namsos

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt at AMK-sentralen i Namsos opprettholdes. Sentralen i Molde skal legges ned.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Operatørene ved AMK-sentralene tar imot telefoner fra folk som ringer nødnummeret 113 og som trenger øyeblikkelig hjelp.

Tre AMK-sentraler

Et klart flertall i styret i Helse Midt-Norge vedtok torsdag at det blir en AMK-sentral i hvert fylke i Nord-og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

AMK-sentralen i Molde legges ned og flyttes til sykehuset i Ålesund.

Trond Michael Andersen

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Trond Michael Andersen, mener de vil sikre innbyggerne en trygg AMK-tjeneste med vedtaket som er gjort.

Foto: Helse Midt-Norge

Dermed gikk styret mot innstillinga fra administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Trond Michael Andersen. Han gikk inn for å legge ned sentralene både i Namsos og Molde.

– Det har vært en grundig diskusjon i styret før vedtaket ble fattet. Jeg mener vi nå har fått et godt grunnlag for å sikre befolkningen en trygg og effektiv AMK-tjeneste, sier Andersen.

Fornøyd

Det jobber 32 operatører ved AMK-sentralen i Namsos. Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, Arne Flaat, er svært fornøyd med vedtaket i styret om å opprettholde nødsentralen.

– Det er en kvalitetsvurdering og det er en bekreftelse på at jobben de gjør er veldig god, sier Flaat.

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Trond Michael Andersen, sier det var nødvendig at saken ble tatt opp i styret nå.

– Det er satt en tidsfrist for innfasing av nødnettet i Norge. Da måtte vi også ta en beslutning om hvor mange AMK-sentraler vi skal ha, sier Andersen.

Kamp

Alle de 19 helseforetakene i Norge har en AMK-sentral, med unntak av Vestfold og Telemark, som har en felles sentral.

Både i Namsos og i Molde har det vært kamp for å beholde AMK-sentralene.

Styremøtet pågår i Helse Midt-Norge

Styremøte i Helse Midt-Norge i Stjørdal torsdag.

Foto: Tariq Alisubh/NRK