Amerikanske marinesoldater blir i ett år til

Regjeringen forlenger rotasjonsordningen som gir inntil 330 amerikanske marinesoldater adgang til å øve og trene i Trøndelag til ut 2018.

US Marines ankommer værnes

US Marines-soldatene blir på Værnes ut neste år. Dette bildet er tatt fra januar i år, da soldatene kom til Trøndelag.

Foto: Lars Erik Skjærseth

– Slik aktivitet i fredstid bidrar til å gjøre alliert forsterkning troverdig, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– Nettopp fordi Norge har valgt å ikke ha allierte styrker permanent på norsk jord, er det desto viktigere for oss å ha allierte som øver og trener i Norge i kortere og lengre perioder, understreker hun.

Ine Marie Søreide i Tromsø

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble orientert om regjeringens avgjørelse onsdag.

Mange protester

Soldatene fra US Marines ankom Værnes i Nord-Trøndelag i midten av januar. I første omgang skulle amerikanerne være stasjonert i kun seks måneder, men dagens beslutning innebærer at ordningen utvides ut 2018.

Den norske beslutningen om å tillate nærvær av amerikanske styrker på norsk jord er kraftig kritisert av Russland. I januar offentliggjorde den russiske ambassaden en uttalelse som i skarpe ordelag kritiserte avgjørelsen, men misnøyen var åpenbar allerede i fjor høst.

Les også: – Jeg ser frem til å bade i isvann

Den amerikanske tilstedeværelsen på Værnes er politisk omstridt også i Norge, selv om regjeringen har solid dekning på Stortinget. Spørsmålet er om rotasjonsordningen faktisk utfordrer basepolitikken.

– Jeg mener Norge no er i ferd med å miste balansepunktet mellom det å være naboland til Russland, og å være Nato-land, sa stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) til NRK i januar.

Utskifting

Regjeringen har lagt vekt på at ordningen er rotasjonsbasert, altså at det ikke er snakk om en fast og stående amerikansk militærstyrke i Norge. Holdningen er at basepolitikken ikke er til hinder for regelmessig alliert tilstedeværelse i form av øving og trening, selv om det skulle være snakk om lengre perioder.

– Norge har i årtier ført en aktiv invitasjonspolitikk hva gjelder alliert øving og trening i Norge, sier Eriksen Søreide.

Hun tilføyer at avtalen med amerikanerne er en effektiv og hensiktsmessig måte å utvikle kompetanse på, også for norske styrker.

Kan bli flere

I mai ble det kjent at de amerikanske marinestyrkene vurderer å gjøre Værnes til en europeisk hovedbase og dermed øke sitt nærvær.

– Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sa marinekorpsets kommandør for amerikanske styrker i Europa, general Niel E. Nelson, til nettstedet military.com.