Ambulanser krever erstatning

Sju ambulanseselskap vil kreve erstatning fra Helse Midt-Norge etter skandalen rundt ambulanseanbudet.

Ambulanse
Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Advokat Jarle Roar Sæbø hos Grette Advokatfirma bekrefter at det kommer erstatningskrav mot Helse Midt-Norge.

- Det er korrekt at saken er til behandling hos oss, på vegne av flere av leverandørene. Vi har per i dag sju klienter. Helse Midt-Norge vil høre fra oss i sakens anledning, og det vil bli fremmet erstatningskrav , sier advokat Jarle Roar Sæbø i advokatfirmaet Grette

Bakgrunnen er en ekstern rapport som viser at Helse Midt-Norge har gjort en rekke feil da de tildelte kontrakter om ambulansetjenesten i fjor høst.

Gjorde mange feil

Rapporten slår fast at firmaene som leverte anbud på ambulanstjenesten i Midt-Norge ikke ble behandlet likt og det stilles spørsmål ved om det ble valgt riktig leverandør.

Les: Flengende kritikk av anbudsrunden

De to anbudsvinnerne, Namsos Trafikkselskap og Innherred Ambulanse, fikk også dekket underskudd på tjue millioner kroner i året av Helse Midt-Norge.

Adm.dir Jan Erik Thorsenes har tatt sjølkritkk for alle forholdene og vil nå rydde opp. I dag er saken til behandling i styret for Helse Midt-Norge.

En del av oppryddingen kan bli en erstatning til sju av ambulanseselskapene som mener seg forbigått i anbudsrunden.

Flere av firmaene har allerede beregnet hvor mye de har tapt, mens andre er i ferd med å beregne dette nå.

- Ingen grunn til hoderulling

Adm.dir Jan Erik Thoresen i Helse Midt-Norge sier han har ansvar for feilene som er gjort og at hans jobb nå er å rydde opp. Thoresen har ingen planer om å trekke seg.

Les: Rydder opp i anbudene

Nå får han støtte både fra styreleder i Helseregion Midt-Norge, Kolbjørn Almlid og helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). De ser ikke noen grunn til hoderulling etter gjennomgangen.

- Rapporten viser at det er begått mange feil og at det ikke er gjort en god nok jobb. Det er nå viktig at det regionale helseforetaket lærer av feilene, sier Bjarne Håkon Hanssen som fortsatt har tillit til styret i Helse Midt-Norge.