Ambulansearbeidere i Røros tar jobben til et nytt nivå

Ambulansearbeiderne på Røros bruker mindre enn 8 prosent av arbeidstiden sin på utrykning. Et nytt konsept fra utlandet sørger for å fylle dødtiden.

Ambulansetjenesten på hjemmebesøk i Røros

Ingrid Skancke sier hun er evig takknemlig for å få oppfølging hjemme etter hjerteinfarkt. Røros er Norges første kommune som prøver et nytt konsept hvor ambulansearbeidere tar oppdrag fra kommunalhelsetjenesten.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ambulansearbeider Rolf Erik Sevatdal har rykket ut til et småbruk 13 kilometer fra Røros sentrum. Men dette er ikke et akuttoppdrag, slik ambulansepersonell tradisjonelt jobber med.

Sevatdal er hjemme hos Ingrid Skancke (74), som nylig var innlagt på sykehus med hjerteinfarkt. Nå må sykdommen følges opp, og ambulansearbeideren har fått oppgaven.

Rolf Erik Sevatdal

Rolf Erik Sevatdal synes det er meningsfylt å dra hjem til takknemlige pasienter.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hentet inspirasjon fra utlandet

Det betyr at Skancke slipper å dra til legesenteret for oppfølging, slik hun hadde vært nødt til dersom hun bodde et annet sted i landet.

På Røros tar ambulansetjenesten nemlig på seg oppdrag som egentlig hører hjemme i kommunalhelsetjenesten. Konseptet kalles helsevakt.

– Kommunalhelsetjenesten har det utrolig travelt, mens vi sitter på rommet ved siden av og har litt tid til overs, sier avdelingssjef ved St. Olavs hospital, Morten Dragsnes.

Dette er grunnen til at St. Olavs hospital og Røros kommune, med støtte fra Helsedirektoratet, satte i gang prøveprosjektet. Inspirasjonen fikk de fra USA, Canada, England og Skottland, som allerede har testet en lignende ordning.

Ambulanse på hjemmebesøk i Røros

Dersom ambulansearbeiderne trenger bistand fra lege, kobler de opp en robot i bilen som sender over lyd og bilde til legekontoret.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Økonomisk uforsvarlig

Før ordningen ble innført brukte ambulansetjenesten i kommunen 7,4 prosent av arbeidstiden på utrykningsoppdrag.

– I fremtiden blir det utfordrende å forsvare dette økonomisk, sier Dragsnes.

Han er fornøyd etter ett års utprøving, og mener ambulansearbeiderne styrker kompetansen sin når de jobber mer forebyggende sammen med både legevakta, brannvesenet og hjemmetjenesten.

Samtidig avviser han at ordningen svekker beredskapen. I tillegg til at helsevakt-bilen er bemannet fra klokken 10 til 22, er det én døgnambulanse i kommunen.

Og hva sier pasientene? Ingrid Skancke kunne ikke vært mer fornøyd. Hadde det ikke vært for helsevakten, ville hun hatt problemer med å bo hjemme på småbruket, forklarer 74-åringen:

– Jeg måtte ha vært på Røros, for jeg er avhengig av bil hver gang jeg skal til legesenteret.

Mener dette er fremtiden

Rådmann i Røros, Bernt Tennstrand, ble nysgjerrig da sykehuset tok kontakt for å selge inn ideen.

Rådmann i Røros, Bernt Tennstrand

Rådmann Bernt Tennstrand mener omorganiseringen har skapt bedre samarbeid og utnyttelse av helseressursene i egen kommune.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Nå reiser han landet rundt for å presentere prosjektet.

– Det er stor interesse, blant annet fra Innlandet, forklarer rådmannen.

En av de største fordelene med ordningen er at ambulansearbeiderne blir godt kjent med pasienter de kanskje må rykke ut til senere, mener rådmannen. Han er sikker på at ordningen vil spre seg.

– Vi ser eldrebølgen og økende behov for helsetjenester. Jeg er helt sikker på at dette er fremtiden for helsetjenesten i Norge.