NRK Meny
Normal

Alvorlig lusesituasjon i Midt-Norge

I høst er det igjen oppdaget en økning av lakselus i Midt-Norge, og flere oppdrettsanlegg har blitt nødt til å slakte laks før tiden på grunn av for høye lusenivåer.

Lakselus på sjøørret i Etnefjorden

Flere steder i Midt-Norge har lakselusen kommet ut av kontroll, og flere oppdrettsanlegg har sett seg nødt til å slakte laksen før tiden.

Foto: Rune Nilsen

I ei pressemelding til NRK forteller Alf Jostein Skjærvik, regiontillitsvalgt i Sjømat Norge, at det er en ekstra vanskelig lusesituasjon for flere lakseprodusenter i Midt-Norge.

– Dette krever tiltak, og selskapene samarbeider nå tett for å koordinere all transport- og slaktekapasitet, sier Skjærvik.

Ute av kontroll

Avdelingssjef John Bjarne Falch ved Mattilsynet i Namdal i Nord-Trøndelag, forteller om en spesielt krevende situasjon for oppdrettsanleggene i Midt-Norge for tiden, på grunn av for høye nivå av lakselus.

John Bjarne Falch

John Bjarne Falch i Mattilsynet forteller at det er en vanskelig situasjon å ta hånd om.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det er ingen legemidler som hjelper mot lusa, og den har etter hvert blir resistent mot midlene. Situasjonen er i deler av området ute av kontroll, det vil si at oppdretterne ikke klarer å håndtere situasjonen og greier ikke å holde lusenivået nede etter forskriftene, forteller Falch.

Mattilsynet gjennomfører kontinuerlig kontroller, og legger inn store ressurser for å få oversikt over situasjonen.

Laks må slaktes før tiden

På grunn av at lusa har begynt å bli resistent mot medisinene som gis, har flere oppdrettsanlegg sett seg nødt til å slakte ut de lokalitetene som er hardest rammet.

– Drastisk er det jo, men det er også dramatisk det som skjer i merdene nå med svært høye lusetall langt over forskriftskravene, sier Falch.

– Det er ingen virkemidler som fungerer lenger, lusa er resistent til midlene, og det har den vært i Nord-Trøndelag siden 2011. Det er en ganske vanskelig situasjon, avslutter John Bjarne Falch i Mattilsynet.