Alvorlig laksesykdom flyttet med brønnbåt til Trøndelag

Smolt smittet med den alvorlige laksesykdommen PD ble flyttet fra Vestlandet til Hitra i Trøndelag. Mattilsynet beklager at firmaet Knutshaugfisk gjennomførete flyttingen, selv om Mattilsynet selv ga tillatelse til dette.

Smolt ved Salten havbrukspark

SMITTET:Smolten kan ha blitt smittet på vei fra Vestlandet til Trøndelag.

Foto: Ola Helness / NRK

Firmaet, Knutshaugfisk, fikk lov til å kjøpe smolt fra firmaet Biofish og frakte den fra Ljonesvågen, langs vestlandskysten og til Ilsøya ved Hitra. Underveis fikk en brønnbåt også tillatelse til å kjøre med åpne ventiler for sjøvann omtrent to tredeler av sjøreisen.

Dette førte til at at den alvorlige laksesykdommen Pankreas sykdom, variant SAV3, ble overført fra en smittesone og inn i Trøndelag.

Fisken kommer, ifølge Mattilsynet, fra et settefiskanlegg på Vestlandet som har vært undersøkt flere ganger uten at smitte er påvist.

– Det finnes ingen forskrifter som begrenser mulighetene for aktørene til å transportere fisk gjennom landet slik det ble gjort her. Men næringen selv har i mange år hatt en selvpålagt kustus om ikke å foreta denne typen overføringer, sier regiondirektør, Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet Midt-Norge til NRK.

Må bruke fornuft

Bjørn Røthe Knudsen

FORNUFT: Regiondirektør, Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet Midt-Norge, mener at næringsaktørene i tillegg til å stole på forskrifter, også må bruke fornuft.

Foto: NRK

Han mener at akkurat den overføringen som ble gjort her er et brudd på praksisen som næringsaktørene i Midt-Norge og Nord-Norge har hatt med å ikke overføre fisk fra Vestlandet i slike sammenhenger.

– Men dere har altså gitt tillatelse til dette bruddet?

– Ja, men jeg tror det er viktig å ha i mente at det å hindre spredning av fiskesykdommer ikke bare kan baseres på et forbudsregelverk. Det må også baseres på fornuftig atferd og fornuftig omtanke fra næringsaktørene sin side, sier Røthe Knudsen.

– Ikke lurt

Ingen vet hvor smitten kommer fra, men aktørene tror sannsynligheten er størst for at den kom til under transporten. Forsker Torunn Taksdal ved Veterinærinstituttet er forbauset over at man i det hele tatt gjennomfører slike transporter.

– Generelt er ikke dette lurt. I tillegg til kjente smittsomme sykdommer, så er det mye vi ikke vet om hva som kan finnes i farvannene som disse båtene går gjennom, forteller hun.

Taksdal mener at dette har vært en allmenn kjent kunnskap og at det er noe som også Mattilsynet og ikke minst oppdretterne burde forholde seg til.

Åpne ventiler kan være årsaken

Firmaet Knutshaugfisk ønsker ikke å uttale seg, men overlater tilsvaret til Asgeir Østvik i firmaet Åkerblå, som hjalp dem med søknadene og å utvikle fiskevelferd.

– Knutshaugfisk kjøpte smolt fra Biofish, som ble testet for sykdom. Vi tror derfor den sannsynlige smitten kom under transporten, kanskje på grunn av åpne ventiler, sier Østvik.

Når smitten ble fastslått i juni ble det varslet internt blant oppdrettere. En nedlagt samarbeidsgruppe ble gjenopplivet, og de bestemte at fisken skulle destrueres, noe som også er gjort.

– Mattilsynet ville ikke fatte vedtak om at fisken skulle destrueres, forteller Østvik.

Uklare forskrifter

I Mattilsynets egne forskrifter står det at anlegg nord for Hustadvika med utbrudd forårsaket av SAV3 skal gjennomføre umiddelbar utslakting.

– Den hjemmelen er helt klar når vi får påvist SAV2 og SAV3 i områder hvor smittestoffer ikke finnes vanlig. Vi jobber og har det siste halvannet året jobbet med utvikling av et forskriftsverk mot SAV-smitte som tar sikte på å forebygge og bekjempe smittestoffet i alle deler av landet.

Primærsiktemålet har vært å sikre videre spredning mot Nord-Norge.

– Det har vi effektivt klart de siste to-tre årene, og om vi har en praksis for bekjempelse for SAV3 innenfor et område som allerede har utbredt smitte av SAV2, er det etter vår mening fullt forsvarlig.

Oppdrettsnæringen selv var så uenig i dette at de gjennomførte destrueringen uten noe vedtak.