Alle passasjerer er ut av bussen

Alle om bord i bussen som veltet i Oppdal, er ute, melder politiet. Veien er ennå ikke åpen for trafikk.

Politiførstebetjent Per Christiansen fra Oppdal lensmannskontor ved minibussen som veltet
Foto: Benth Ovesen