Aldri har flere gjort som Maria – nå søker halvparten av ungdommene yrkesfag

Yrkesfag er mer populært enn noen gang. I Norge søker nå halvparten av elevene praktiske fag, og på Fosen vil hele 70 prosent ta fagbrev.

Maria Winsjansen Berg er en av de som valgte yrkesfag, og som i 2018 begynte på Bygg og anleggslinja ved Fosen Videregående skole. Hun måtte tenke seg godt om, men er fornøyd med valget hun tok.

ETTERTRAKTET: Maria Winsjansen Berg (17) er blant de mange som valgte yrkesfag ved Fosen videregående skole. Hun måtte tenke seg godt om, men er fornøyd med valget om å begynne på bygg- og anleggsteknikk.

Foto: Tea Eline Skarpjordet / NRK

– Jeg tenkte egentlig ikke å ta den her linja. Men så var jeg på utplassering her da jeg gikk i tiende og prøvde meg litt fram, og syntes det var ganske interessant, forteller Maria Winsjansen Berg.

Sammen med 17 andre elever valgte Berg Bygg- og anleggsteknikk ved Fosen videregående skole. Her har hele 70 prosent av elevene valgt en yrkesfaglig studieretning.

– Har du tenkt noe på et yrke når du er ferdig?

– Ja, jeg har lyst til å bli tømrer, så det er det jeg jobber mot nå, forteller Berg.

Nasjonal trend

1. mars går fristen til å søke seg til videregående utdanning ut. De siste årene har flere og flere ungdommer valgt yrkesfag. I ei pressemelding fra Kunnskapsdepartementet i februar kommer det frem at i 2019 startet 49 prosent av elevene på praktiske linjer. Dette viser også tall fra utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande uttalte tidligere i februar til NRK at hun mener det er kjempebra at flere unge nå har fått interessen for de ulike yrkesfagene.

– Det er bra for Norge, bra for norsk næringsliv og bra for den store omstillingen vi skal igjennom til et grønt lavutslippssamfunn at flere velger yrkesfag.

Ettertraktet å være fagarbeider

Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag Vegard Iversen, forteller at trenden for å søke yrkesfag i Trøndelag er stor sammenlignet med resten av landet.

– De siste tre årene har vi hatt en kjempegod utvikling med flere elever som velger yrkesfag, og vi har hatt en målsetting om å rekruttere flere lærlinger.

Iversen slår fast at samfunnet mangler arbeidskraft, og at det er fagarbeideren som er mest ettertraktet. Størst behov er det i helse, teknologi- og anleggsbransjen.

MANGLER ARBEIDSKRAFT: Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen synes det er gledelig at flere søker yrkesfag. Målet er å utdanne ungdommer til det samfunnet har bruk for.

MANGLER ARBEIDSKRAFT: Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen synes det er gledelig at flere søker yrkesfag. Målet er å utdanne ungdommer til det samfunnet har bruk for.

Foto: Tea Eline Skarpjordet / NRK

Skolene må gjenspeile næringslivet

Det at et flertall av elevene velger yrkesfag i Trøndelag er lærer ved byggteknikk på Fosen videregående, Rasmus Lein, godt fornøyd med. Han vil gjerne at resten av Norge følger på.

– Sånn som det er nå så klarer vi ikke å utdanne nok arbeidskraft, så vi håper at enda flere i framtiden velger yrkesfag.

KORT VEI TIL JOBB: Rasmus Lein er kontaktlærer for elevene ved Bygg og anleggslinja på Fosen videregående. Han tror noe av grunnen til at flere velger yrkesfag er den korte veien fra skole til jobb.

KORT VEI TIL JOBB: Rasmus Lein er kontaktlærer for elevene ved Bygg og anleggslinja på Fosen videregående. Han tror noe av grunnen til at flere velger yrkesfag er den korte veien fra skole til jobb.

Foto: Tea Eline Skarpjordet / NRK

Dette mener også politikerne er viktig, og satser stort på yrkesfag. Leder i hovedutvalg for utdanning i Trøndelag, Kari Anita Furunes (Sp) er enig med Lein og mener at det ikke finnes nok hender til alle oppgavene som må gjøres i framtiden.

– Det viktigste for oss er å utdanne ungdommer som gir næringslivet i Trøndelag den kompetansen den trenger, sier Furunes.

FLERE MULIGHETER: Ingrid Asklund Jensen (16), Nora Hatlen (16) og Marte Stallvik (16) valgte alle tre studiespesialisering ved Fosen videregående skole. De var usikre på hva de skulle velge, men endte opp med studiespesialiserende for å holde alle muligheter åpne.

FLERE MULIGHETER: Ingrid Asklund Jensen (16), Nora Hatlen (16) og Marte Stallvik (16) valgte alle tre studiespesialisering ved Fosen videregående skole. De var usikre på hva de skulle velge, men ville holde alle muligheter åpne.

Foto: Tea Eline Skarpjordet / NRK

Må ikke glemme universitetsutdanning

Men det finnes også de som velger studieforberedende linjer. Rektor Maia Revdal ved Fosen videregående skole synes det er bra at noen velger det også.

– Vi har både studiespesialiserende og idrettsfag hos oss. Men på begge disse områdene har elevtallene gått ned, noe vi er litt bekymret for.

Den yrkesfaglige utdanningen står sterkt i regionen da det er et behov for fagarbeidere, og det har de seneste årene vært et fokus på denne studieretningen.

– Men vi må ikke glemme at det også er behov for ungdom som tar universitetsutdanning, sier Revdal.

BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN: Rektor ved Fosen videregående skole, Maia Revdal er litt bekymret over hvor mange som velger yrkesfag.

BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN: Rektor ved Fosen videregående skole, Maia Revdal er litt bekymret over hvor mange som velger yrkesfag

Foto: Tea Eline Skarpjordet / NRK