– Levér tilbake ransutbyttet og gjør opp for deg

Aktor tok et kraftig oppgjør med rans- og drapsdømte Kjell Alrich Schumann i sin prosedyre.

Aktor Tormod Haugnes

Aktor Tormod Haugnes sa i sin prosedyre i tingretten at det er uforsvarlig å løslate Kjell Alrich Schumann nå.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Aktor, statsadvokat Tormod Haugnes, oppfordrer Nokas-raneren Kjell Alrich Schumann til å levere inn sin andel av det forsvunne ransutbyttet og gjøre opp for seg etter ranet.

– Viser ingen anger

Haugnes avsluttet med prosedyre i løslatelsessaken til Kjell Alrich Schumann i Sør-Trøndelag tingrett i dag. Retten skal ta stilling til om Schumanns begjæring om prøveløslatelse fra forvaringsdommen på 16 år skal tas til følge.

Aktor tok et kraftig oppgjør med en rans- og drapsmann som han mener ikke har vist anger og hatt liten vilje til å gjøre opp for seg etter Nokas-ranet.

– Han viste ingen anger i tiden fra ranet i april 2004 til han ble tatt en måned senere. Han viste ingen anger da Nokas-saken ble behandlet i tingretten eller i lagmannsretten. Han har ikke fortalt mer enn det som er nødvendig for at han selv skal få fordeler, når han ikke klarer å ro seg unna lenger. Han har aldri vært villig til å navngi andre som har vært involvert i denne saken, sa Haugnes.

Over 50 millioner på avveie

Kjell Alrich Schumann

Kjell Alrich Schumann i samtaler med sin forsvarer Fredrik Schøne Brodwall.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Aktor viste også til at Schumann ikke har vært villig til å kaste noe lys over det siste gjenværende mysteriet i Nokas-saken: hvor ble pengene av?

Fortsatt er over 50 millioner kroner av ransutbyttet på avveie.

– Han sier at han ikke vet hvor pengene har blitt av og han vil heller ikke ha sin del av utbyttet i dag. Dette kan man sette en strek over. Selvfølgelig vet han dette. Han var helt sentral i planleggingen og gjennomføringen av ranet. Man tar ikke en sånn risiko og må sone en så lang straff uten å vite hvor utbyttet er. Klart han vet hvor pengene er, og han skal ha sin andel, sa statsadvokaten.

Han prøvde å appellere til Schumann, som i retten denne uka har sagt at han har blitt et nytt og bedre menneske og lagt sitt kriminelle liv bak seg.

– Kan han ikke ta imot sin andel og gi denne tilbake, slik at fornærmede får igjen litt av det som er borte? Han har full anledning til det. Her har han en sjanse til å gjøre opp litt mer for seg enn bare å komme med lovnader som ikke holder, sa statsadvokaten.

Kan ikke løslates nå

Spørsmålet tingretten skal ta stilling til er om det er forsvarlig å løslate Schumann, eller om han fortsatt er farlig for samfunnet rundt seg.

Aktor gjentok det han har sagt i retten tidligere, – det er for tidlig.

– Påtalemyndigheten mener det fremdeles er fare for at han skal begå nye kriminelle handlinger. Det er uforsvarlig å sette ham på frifot per dags dato, avsluttet Haugnes.

– Umulig å forsvare seg mot slikt

Forsvarer Fredrik Schøne Brodwall

Forsvarer Fredrik Schøne Brodwall mener Schumann bør prøveløslates etter å ha sonet minstetiden av forvaringsdommen på 16 år etter Nokas-ranet.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall, gikk til kraftig motangrep mot statsadvokatens prosedyre.

– Aktor gjorde et stort poeng av spørsmålet om utbyttet. Dette er spesielt. Hvordan skal man forsvare seg mot en sånn påstand? Hvordan skal man ta til motmæle når aktor står her og hevder at Kjell vet hvor pengene er? Han har sagt at han ikke vet det. Hva annet kan han si?

Forsvareren viste også til mangelen på bevis for aktors påstand.

– Denne saken er en del av Nokas-saken som omfatter nærmere 200 permer med dokumenter og er Norges nest største etterforskning etter 22. juli-saken. Her er det øst ut penger fra det offentlige, og det har selvfølgelig vært en egen utbyttegruppe i Nokas-saken. Når statsadvokaten står her og sier at Schumann vet hvor ransutbyttet er, så er det rart at det ikke står en politietterforsker ved siden av med bevis for det, sa Brodwall.

– De pengene er det søkt etter som ingen andre penger her i landet. Hvis det finnes bevis, så skulle de vært her i retten. Kjell Alrich Schumann skal ikke vært nødt til å forsvare seg mot ubegrunnede anklager. Det skal man ikke behøve i en straffesak, og dette er en straffesak, tordnet advokaten.

Skjønner at folk reagerer

Forsvarer sa også i prosedyren at han skjønner det blir reaksjoner når Schumann ber om løslatelse før forvaringsdommen er ferdig sonet.

– Jeg forstår at det første som går gjennom hodet til folk er «Politidrapsmannen? Det er helt feil å løslate. Han har jo drept en politimann.»

– Men jeg mener vilkårene er til stede for løslatelse. Påtalemyndigheten har bevisbyrden, og det er opp til dem å bevise at det er nærliggende fare for kriminalitet. Tvilen skal komme Kjell Alrich Schumann til gode. Og hvis det er mulig å bruke vilkår for en løslatelse, så skal de vilkårene settes. Jeg har bare en påstand og det er at Kjell Alrich Schumann løslates, ba forsvareren.

Tingretten avsier dom mandag i neste uke.