Klarte ikke uttale pengesum

Statsadvokat Helge Kaasbøll måtte gi opp å lese tallet, som sier litt om hvilken avkastning han mener medlemmene i selskaper som Plexpay Network ble lovet.

Helge Kaasbøll
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Aktor har startet dag to av rettsaken mot de ti toppene i Plexpay Network med å gå gjennom hvordan selskapet var knyttet til ett annet lignende selskap, PIPS Inc, registeret i Malaysia.

De som var medlemmer i dette selskapet kunne investerere i Plexpay med såkalte PicPay-penger som ifølge aktor er virtuelle penger.

5 000 000 000 000 

I PIPS Inc. ble medlemmene lovet en daglig avkastning på to prosent og da Kaasbøll skulle sitere ett regneeksempel fra den engelske avisen The Guardian måtte han gi opp.

- Dette klarerer jeg rett og slett ikke å uttale, utbrøt Kaasbøll da han kom til tallet 5 000 000 000 000 i teksten han siterte fra.

- Om dette er billioner eller trillioner vet jeg rett og slett ikke.

Påtalemyndigheten mener de kan bevise at medlemmene i Plexpay Network ble lovet en tilsvarende avkastning som i PIPS Inc.

Fem billioner på sju år

Ifølge den engelske avisen ville ett pund investert i PIPS Inc bli til 5 000 000 000 000 i løpet av sju år. Altså fem tusen milliarder eller fem millioner millioner. Eller litt mer uvanlig sagt - fem billioner pund.

PIPS Inc var ledet av engelskmannen Bryan Marsden som hadde selskapet Pure Investor. Det norske selskapet under Plexpay Network-paraplyen hadde til sammenligning Pure Investment AS.

Aktor Helge Kaasbøll stilte i sitt innledende foredrag tirsdag spørsmål om dette var tilfeldig eller om det er ett tegn på at det har vært ytterligere kontakt mellom de to selskapene.