Innfører aktivitetsplikt: – Får noe å gjøre

Unge jobbsøkere er positive til at regjeringa setter av penger i statsbudsjettet og innfører aktivitetsplikt for unge fra nyttår.

Regjeringa innfører aktivitetsplikt over hele landet fra nyttår.

Her er det aktivitetssplikt. Jobbsøker Robin Malmo mener det er greit at arbeidsplikt innføres som fast praksis i hele landet.

I dag er det opp til kommunene å avgjøre om det skal stilles aktivitetskrav.

Fra 1. januar blir det fast praksis i hele landet.

Alle sosialhjelpsmottagere under 30 år som er i stand til det får aktivitetsplikt.

Positiv

– Dette er greit. Vi får noe å gjøre vi som ikke får oss jobb, sier jobbsøker Åse Tiller.

– Vi får noe å gjøre, et arbeid, mens vi søker jobb, sier Robin Malmo.

De har aktivitetsplikt og må møte opp på Jobbhuset i Steinkjer.

Jobbplikt

Åse Tiller leter etter jobb. Hun synes det er fint å ha noe å gjøre og sier aktivitetssplikt gir rutine i hverdagen. Denne dagen skal hun bake boller til det kommer besøk på Jobbhuset.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Får rutine i hverdagen

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringa å sette av 60 millioner kroner for å innføre aktivitetsplikt for arbeidsledige sosialhjelpsmottagere under 30 år. Dermed blir det lik praksis i alle kommuner.

– Du får rutine i hverdagen, sier Åse.

– Dette er kjempegreit. Jeg har ikke hatt et arbeid på flere måneder siden jeg tok fagbrev i mars, sier Robin.

Trenger aktivitetsplikt

– Hva synes du om at alle får aktivitetsplikt fra nyttår?

– Dette er noe vi virkelig trenger. Det er så stramt arbeidsmarked nå, sier han.

Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad og pengene er nå på plass i statsbudsjettet for neste år.

Åse Tiller

Åse Tiller er en av mange unge jobbsøkere. Hun sier det går greit å ha aktivitetsplikt for en periode.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Mange kommer over i arbeid

Kommuner som har innført aktivitetssplikt kan vise til gode resultater og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere.

– Erfaringen fra kommuner som allerede har innført krav om aktivitet er særdeles positive. Det fører til at mange kommer seg bort fra trygd og over i arbeid, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

Gode erfaringer er det også i Steinkjer.

– Vi startet med elleve unge på Jobbhuset 8. august. Tre har fått fast jobb allerede. Vi er veldig fornøyd, sier Laila Thane, prosjektleder i NAV.

Laila Thane, prosjektleder NAV

Mange kommuner har gode erfaringer etter at det er innført krav om aktivitet for å få stønad. Prosjektleder i NAV, Laila Thane, sier flere får seg jobb etter aktivitetsplikt i Steinkjer.

Foto: Eivind Aabakken/NRK