Sjåfører aksjonerte mot sosial dumping

Lastebilsjåfører aksjonerte 17 steder over hele landet. De krever tiltak for å få en slutt på at utenlandske transportører dumper prisene og tar stadig flere oppdrag fra norsk transportnæring.

Aksjon i lastebilnæringa

Sjåfører frykter konkurranse fra utenlandske transportører. De mener det er omfattende sosial dumping og utenlandske sjåfører som får luselønn.

Foto: privat

Nesten 120 lastebilsjåfører var samlet på Leangen Travbane i Trondheim lørdag.

Aksjonene pågikk i Rogaland, Telemark, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Finnmark, Troms, Nordland, Hedmark, Oppland og Trøndelag.

Krever strakstiltak

Målet med de landsomfattende aksjonene er at myndighetene skal gjennomføre tiltak for å få fjernet det lastebilnæringa hevder er omfattende sosial dumping i transportnæringa.

Aksjon i lastebilnæringa

Sjåfører demonstrerer over hele landet.

Foto: Rune Karlsen/NRK

– Det er umulig for et norsk transportselskap å konkurrere mot selskaper som betaler de ansatte luselønn og ikke betaler skatt, moms avgifter og bompenger i Norge, sier både leder i Norges Lastebileier-Forbund, Roger Hansen, og direktør i Norsk Transportarbeiderforbund, Geir A. Mo i et felles opprop.

De to forbundene har gått sammen om aksjonene som pågår lørdag. De krever strakstiltak.

– Vi krever at myndighetene intensiverer kontrollene og at kjøper av transporttjenester blir økonomisk ansvarlig for lovbrudd, sier de to forbundslederne, Mo og Hansen.

Konvoi av lastebiler

I Trondheim var det i dag en tre kilometer lang konvoi med lastebiler inn mot byen. Etterpå var det paneldebatt med de politiske partiene.

– Paneldebatten viser at det er tverrpolitisk enighet om at tiltak må iverksettes. Det er bra, sier regionsjef i Norsk Lastebileier-Forbund, Roar Melum, til NRK.

Han mener det er positivt for ei transportnæring som har hatt en nedgang i lønnsomheten på 23 prosent fra 2007 til 2011. Dette gjelder 3200 transportbedrifter i Norge.

– Sosial dumping og kabotasje presser prisene ned, og fører til lavere lønnsomhet, sier Melum.

Sikkerhet på vegene

– Vi frykter ei utradering av næringa om noe ikke skjer sier Geir A. Mo og Roger Hansen.

De mener at konkurranse skal skje på like vilkår.

– Useriøse utenlandske transportører dumper prisene, og norske transportører taper konkurransen om oppdrag i Norge.

De er også bekymret for trafikksikkerheten på norske veger.

– Vogntogene kjøres ofte av sjåfører som ikke har erfaring med norske smale veier, og lastebilene er ofte ikke egnet på glatte vinterveier. Det har vært flere stygge ulykker den siste tiden hvor utenlandske kjøretøy har vært involvert, sier leder i Norges Lastebileier-Forbund, Roger Hansen og direktør i Norsk Transportarbeiderforbund, Geir A. Mo.

Aksjon i lastebilnæringa

Mange titalls lastebiler fra store deler av Trøndelag samlet på Leangen travbane i Trondheim.

Foto: Rune Karlsen/NRK