Aksjonerer mot streikebryteri i Trondheim

Fagorganiserte aksjonerer mot bedriften StillCom i Trondheim og anklager dem for streikebryteri. – Uforståelig, sier bedriftslederen.

Ingjard Gaare, John P Denstad

De streikende er klare til å aksjonere flere steder mot bruk av innleid arbeidskraft.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Hør reportasjen

Representanter fra flere fagforeninger møtte opp med faner og slagord for å markere avsky mot det de mener er streikebryteri.

– Denne bedriften bruker innleid arbeidskraft når ansatte er tatt ut i streik, sier Jan Thore Martinsen, organisasjonrådgiver i Fellesforbundet.

Det kan de ifølge Martinsen ikke gjøre.

– Det er streikebryteri.

Flere aksjoner

Og det blir flere markeringer og kanskje blokader. Ifølge Martinsen er ikke denne bedriften den eneste de kommer til å aksjonere mot. Rapportene om at innleid arbeidskraft brukes strømmer inn. Flere om dagen.

– Vi tar først en telefon til bedriften og da løser det seg som regel, men i dette tilfellet sier de at det er uaktuelt å avslutte leieforholdene under streiken. Da markerer vi på rolig vis som nå, men om dette fortsetter må vi vurdere blokader, sier Martinsen, altså stenge av med makt.

Aksjonen varer i et kvarter. Streikeledelsen oppildner med sang og redegjørelser og apeller på plassen 30 meter unna bedriften som driver med stillasutleie. De er 25 ansatte og ligger på Nyhavna i Trondheim, klemt mellom de to Dora bunkersene som ruver i gråværet. Stemninga er munter, avventende, men alvorlig. Ingen trives med streik. Denne konflikten fikk også en uklar start. Partene var uenige om streikegrunnlaget.

Bak en gitterport står den daglige lederen av StillCom, Morten Berg. Han studerer et papir han har fått fra arbeidsgiverorganisasjonen sin, Byggenæringenes Landsforening (BNL)

Påstand mot påstand

Morten Berg, daglig leder StillCom.

Daglig leder i StillCom, Morten Berg stiller seg uforstående til anklager om streikebryteri.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Med et litt mismodig utrykk i ansiktet tar han imot oss. Han stiller seg uforstående til aksjonen fra de streikende.

– Vi har fått et skriv fra BNL der det står klart og tydelig at lærlinger og innleide har rett og plikt til å jobbe under streiken. Vi har en tariffavtale, sier Berg.

Han understreker at de ikke har leid inn noen på grunn av eller i forhold til steiken.

– Det ville vært uforsvarlig.

Med andre ord. Dette er ikke over for denne gang. Ved StillCom er elleve av de ansatte tatt ut i streik, fem er er ikke organiserte, og det er leid inn sju arbeidere.

– Ta stilling til hvem du er, ta stilling til hvem du er. Faren min var snekker og fagforeningsmann, samhold og aktivisme trengs mer enn noen gang, synger de aksjonerende før de forlater plassen i samlet flokk.

Streikende demonstrerer

De streikende bygningsarbeiderne markerte avsky mot bruken av innleid arbeidskraft.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Vil markere mer

I følge Martinsen kommer de tilbake om ingenting skjer og streiken blir lang. Akkurat nå sier partene at den blir nettopp det. De står langt fra hverandre.

Stridens eple er, i følge de streikende, at arbeidsgiverne ikke vil gå med på et system for automatisk oppjustering av minstelønna.

I følge riksmeklingmannen var det ikke grunnlag for videre forhandlinger om dette og flere andre spørsmål.

I alt er 21.000 bygningsarbeider tatt ut i streik. 2500 av disse i Trøndelag.