Hopp til innhold

Advokat: Mobbeoffer blir sykere av å vente på erstatning

I fjor vant 26 år gamle Line Sommer Hoel en alvorlig mobbesak mot Malvik kommune i retten. Erstatningssaken er ikke avklart, og det gjør offeret enda sykere, sier advokaten.

Malvik mobbesak

Erstatningssaken skal etter planen behandles i Sør-Trøndelag tingrett 22., 23. og 24. november.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Christian Lundin, bistandsadvokat

- Gjentatte ganger har kommunen sagt at de skal komme med et forliksforslag uten at vi har sett noe til det, sier advokat Christer Lundin.

Foto: Knut Martin Løken / NRK
Mobbeoffer Line (25)

Det foreligger ingen informasjon om at Line Sommer Hoel var et provoserende offer, skrev tingretten i sin kjennelse.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Det er en betydelig tilleggsbelastning for henne. Når man vet at hun er svært syk, sier det seg selv at dette er en ekstrem situasjon, sier Hoels advokat Christian Lundin.

Så hun blir rett og slett mer syk av belastningen av det som pågår nå?

– Ja, svarer Lundin.

Overrasket

Hoel gikk ut av ungdomsskolen med posttraumatisk stresslidelse, en spiseforstyrrelse og en depresjon etter voldtekt, trakassering og mobbing. Retten slo i november i fjor fast at Malvik kommune har ansvaret for manglende oppfølging av henne. Kommunen varslet først at de ville anke dommen, men trakk anken.

Malvik kommunens advokat Bjørn Morten Brauti er overrasket over Lundins uttalelse.

– Ut fra det Hoel har skrevet i prosesskriv, og de anførslene de har fremmet, stusser jeg over et slikt utsagn. Det er fremsatt en del anførsler fra Hoels side, som etter mitt skjønn tilsier at de ønsker en rettslig behandling, sier Brauti til NRK.

Ufør

Hoel er 100 prosent ufør og trenger hjelp i hverdagen. Ifølge Lundin er det ikke sannsynlig at hun vil få inntektsgivende arbeid i framtida. Han har lagt fram et krav på ti millioner kroner.

– Bakgrunnen for kravet er at det skal være en kompensasjon for både inntektstapet hennes og utgiftene hun er påført som følge av denne saken. Dette er en erstatning som skal dekke hele livet hennes, forklarer Lundin.

Kommunen har hittil betalt ut 1,6 millioner kroner. Ifølge Brauti har kommunen begynt å beregne det de mener er riktig krav.

– Det kommer minimum til å være et millionbeløp i tillegg, sier han.

– Uvanlig høyt

Brauti kommer ikke til å anbefale Malvik kommune å betale ti millioner kroner.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er et uvanlig høyt krav, sier advokaten.

Ingen andre rettstilfeller i Norge vil støtte et slikt krav, ifølge Brauti.

Ikke forliksforslag

En rettssak om erstatningsbeløpet er berammet i november. Det gjenstår å se om partene blir enige før den tid. Mandag er det et forberedende rettsmøte.

– Mobbeofferet ønsker å løse saken, men må forholde seg til at det ikke kommer noe forslag fra kommunen. Gjentatte ganger har kommunen sagt at de skal komme med et forliksforslag uten at vi har sett noe til det, sier Lundin.

Malvik kommune er innstilt på å løse saken snarest mulig, sier Brauti, men noe forliksforslag kommer ikke mandag:

– Det er ikke det som skal diskuteres heller. Det som skal diskuteres, er hvordan partene har hatt dialogen knyttet til en eventuell minnelig løsning, sier advokaten.