Advarer mot ny nødvergeparagraf

Økokrim advarer mot Miljøverndepartementets forslag om en ny og mer liberal nødvergeparagraf i viltloven.

Felt bjørn
Foto: Guri Jortveit

Departementets forslag går blant annet ut på at det skal bli tillatt å felle rovdyr for å fjerne aktuell og betydelig fare for skade på bufe eller tamrein når det er en sannsynlighetsovervekt for at angrep vil finne sted.

Økokrim påpeker i sin høringsuttalelse til Miljøverndepartementet at en romsligere adgang til nødverge på vegne av dyr vil kunne føre til at langt flere saker ender i henleggelse eller frifinnelse.
- Allmennpreventivt er dette svært uheldig, skriver Økokrim.

Miljøverndepartementet blir oppfordret til å overveie grundig om den foreslåtte liberaliseringen støter an mot Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen.

Økokrim er også skeptisk til forslaget om en ny bestemmelse om felling av rovdyr innenfor rovdyrsikre gjerder. Forslaget kan innebære en fare for at vilt ledes innenfor gjerdet, og så felles der, og for at vilt felles utenfor gjerdet og deretter plasseres innenfor, skriver Økokrim og påpeker at det er enkelt å flytte for eksempel en ulv eller gaupe, og ofte vanskelig å avdekke om dyret er flyttet. (©NTB)