Hopp til innhold

Advarer mot mye nedbør, flom og skred

Det er ventet svært mye nedbør i Trøndelag og Nordland de neste døgnene. NVE advarer mot stor flom og skredfare. Allerede går elvene høyt.

Osaelva i Sørfjorden i Indre Fosen

HØY VANNFØRING: Allerede går vannet høyt i elver i Trøndelag. Osaelva i Indre Fosen så slik ut onsdag ettermiddag.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Det er mange farevarsel akkurat nå og et lavtrykk i Norskehavet gir en uoversiktlig værsituasjon i dagene framover, sier Marit Berger, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt.

Flere steder i Trøndelag er det målt like oppunder ti varmegrader i dag. Det har satt fart på snøsmeltinga og vannføringa i elver. Samtidig er det varslet at mye nedbør og sterk vind skal komme inn fra havet.

– Vi har satt oransje farenivå på nedbør. Det betyr svært mye regn. Den kraftigste nedbøren vil vare fram til fredag, sier Berger.

Hardest vil nedbøren treffe nordlige deler av Trøndelag, Saltfjellet og Helgeland.

I varselet ventes det lokalt opptil 150–200 mm nedbør på en 48 til 60 timers periode fra tirsdag kveld til fredag morgen, og rundt 100 mm på 48 timer over større områder.

– Vi vet ikke akkurat hvordan været treffer, og vinden kommer i kast, så det vil være lokale forskjeller. Vi oppfordrer folk til å følge med på yr. no og varsom.no, sier Berger.

Nedbøren kommer som regn, og ikke snø, under 600 til 1000 meter over havet.

Ras ved Frengen, Indre Fosen

STEINER I VEIBANEN: På Fylkesvei 718 i Trøndelag har det allerede rast steiner ut i veibanen. NVE advarer mot jord-, sørpe- og flomskred.

Foto: Elin Ingeborg Stranden

Rasfare på gult nivå

Samtidig med at det er mye snøsmelting, nedbør og vind, øker faren for jordras og snøskred.

NVE har utstedt varsel om fare for flom, jord-, sørpe- og flomskred for Nordland og deler av Trøndelag på gult nivå.

Gult nivå vil si utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. NVE presiserer på sine sider at folk må ta forholdsregler, som blant annet å holde stikkrenner åpne, slik at vann får til å renne unna.

Meteorologisk institutt sitt varselnivå er et hakk høyere. Oransje innebærer at det er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og som kan medføre alvorlige skader.

– Det er flere lavtrykk i Norskehavet. Det er ikke unormalt at det kommer inn slikt vær på denne tiden av året, men folk må følge med. Aller kraftigst blir nok været fra Stadt og nordover til Helgeland, men det vil merkes også i områdene rundt. Det er vanskelig å vite akkurat hvordan det vil treffe, sier Berger.

Gjølgavatnet, Bjugn, Ørland kommune

VANNET STIGER: Her i Gjølgavatnet i Bjugn har vannet allerede nådd et høyt nivå. Fram til fredag morgen er det varslet store mengder nedbør i nordlige deler av Trøndelag og Nordland.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Kan bli ille på Helgeland

Onsdag ettermiddag er det gått ut flere farevarsel for Nordland. Blant annet et som sier at et stormsenter skal treffe Nordland med stor kraft fredag. Det kan komme vindkast opp i 35 meter i sekundet. Varselet gjelder for hele fylket, bortsett fra Vesterålen.

Flere ferje- og hurtigbåtavganger er kansellert både i Trøndelag og Nordland onsdag.

NVE fraråder folk å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. De advarer også folk om å holde seg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring på grunn av skredfaren.

Oransje farevarsel for kraftig nedbør i Nordland og Trøndelag