– Dette kan være livsfarlig

Folk som ferdes i skog og mark advares mot å nærme seg strømledninger som er tynget ned av is og snø.

Nedisa kraftlinjer på Helgeland

Nedistete kraftlinjer. Bildet er tatt på Helgeland.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi advarer folk mot å komme i nærheten av ledningene som er livsfarlige å komme i berøring med, sier Jan A. Foosnæs, administrerende direktør i NTE Nett AS.

Ber om tips

Problemet skyldes at snø og is gjør at høyspentledninger strekker seg ned mot bakken.

Foosnæs ber folk som kommer over lavthengende ledninger om å ta kontakt med energiselskapet. Da rykker de ut for å rydde.

Elg strøk med

Nedtyngede høyspentledninger er ikke bare farlige for folk. I Ongdal i Steinkjer kom en elg nylig i kontakt med en slik ledning.

– Det var en elg som måtte møte med livet fordi den kom borti en strømledning som hang veldig lavt i terrenget. Det viser hvor alvorlig det er, sier Jan A. Foosnæs.

Video fra Trøndelag

Rekordmye regn førte til store problemer i hele Trøndelag. Ras stengte blant annet E14 mellom Stjørdal og Storlien , og i Selbu ble mer enn 400 personer isolert da veien ble sperret av skred.
Store nedbørsmengder har gitt stengte veger og togavsporing
1500 besøkende i helgen