Advarer mot Frp

DDE, Åge Aleksandersen, Askil Holm og en rekke andre artister støtter et opprop der det advares mot Frps politikk.

D.D.E. i 2007
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

I løpet av kort tid har de som står bak advarselen mot Frp og deres kulturpolitikk, fått over 3000 tilhengere på Facebook. DDE er blandt de mange som støtter oppropet. Brevet ble først lagt ut på nettstedet Kulturkampen.no 4.august.

Askil Holm 2009

Askil Holm støtter kulturbrevet som er lagt ut på nettstedet kulturkampen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Frp tilbakeviser kritikk

Nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg mener det er helt feil at partiet ikke støtter opp om kulturen. Han viser til at partiet er fadder for ungdommens kulturmønstring, UKM.

- Vi vil også ha en annen fordeling av tippemidler og vi mener kultur og frivillige organisasjoner skal ha 1 milliard mer i året. Men vi er ærlig på at vi ikke vil subsidiere for eksempel opera i Bjørvika i Oslo, sier Sandberg.

De som står bak brevet skriver selv at høstens valg blir et være eller ikke være for store deler av norsk kulturliv. De håper nå på debatt rundt regjeringsalternativenes ulike kulturpolitikk.

Her er brevet:

Kunst og kultur er grunnleggende goder som skal tilfalle alle i samfunnet. Aldri har skillelinjene i kulturpolitikken vært klarere enn ved årets Stortingsvalg.

Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen har gitt en historisk kultursatsing på to milliarder kroner. Et regjeringsskifte, og et stort Frp, vil kunne stoppe kulturløftet.

Vi støtter et fortsatt kulturløft i neste stortingsperiode, til beste for publikum, barn, unge, det frivillige kulturlivet, kulturarbeidere og den profesjonelle kunsten.

"Å styrke kulturen er å styrke landet"

- fra Kultur-brevet 1945.

Namsosmartnan 2009

Åge Aleksandersen støtter også oppropet.

Foto: Jan Ove Hauko

Dette står det altså i oppropet som har fått stor støtte den siste tida. Andre som støtter brevet er blant annet Erlend Loe, Ane Dahl Torp og Bjørn Eidsvåg.