Hopp til innhold

Advarer mot familiedomstoler

Regjeringen foreslår egne familiedomstoler for barnevernssaker. Tingrettsdommer Rune Lium i Trondheim frykter det vil svekke rettssikkerheten til foreldre og barn.

Tingrettsdommer Rune Lium i Sør-Trøndelag Tingrett.

Tingrettsdommer Rune Lium ser problemer med at barnevernet i dag både er dommer og hjelper.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Advokat Venil Katharina Thiis.

Advokat Venil Katharina Thiis vil ha raskere behandling av barnevernssaker i ordinære domstoler.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Barnevernsakene er noen av de mest krevende sakene domstolene behandler. Nå vurderer regjeringen å opprette egne familiedomstoler spesialisert på slike saker. Dette advarer tingrettsdommer Rune Lium i Sør-Trøndelag tingrett mot.

– Det er viktig at vi har en domstol som har god avstand slik at dommerne kan vurdere alle sakene fra generalistens perspektiv, sier Lium.

Frykter for mye spesialisering

Han advarer mot å gjøre om fylkesnemnda til en familiedomstol.

I 2012 leverte Raundalen-utvalet en offentlig utredning om beskyttelse av barns utvikling, hvor de tar til orde for en slik domstol.

– Norge er et lite land, og det blir fort slik at dommerne i en familiedomstol omgås de samme aktørene, og snakker det samme stammespråket som barnevernet gjør.

Lium mener tingrettsdommere er ekstra kvalifisert til å kontrollere barnevernets tvangsbruk, fordi de har bedre forutsetninger for å se helheten.

– Nettopp fordi barnevernet har så stor makt er det viktig at de det er utøvd makt mot føler at de blir hørt. Dommere med bred erfaring fra retten har bedre forutsetninger for å sikre partene en rettferdig behandling, sier tingrettsdommer Rune Lium.

Må vente to måneder

Tove Iversen, Marius Iversen, Karoline Skjærvold, Line Skjærvold

Gutten og jenta i midten er foreldre til et barn barnevernet tok fra dem da de ba om hjelp. Nå må de vente to måneder før det vet om tingretten vil overprøve vedtaket.

Foto: Peter Breivik

Karoline og Marius var 14 og 16 da de fikk barn. Da de ba barnevernet om hjelp ble barnet tatt fra dem. Tingretten kan tidligst overprøve vedtaket to måneder senere. To måneder er lenge i en babys liv, sier Venil Katharina Thiis, som er familiens advokat.

– Fylkesnemndene bør bort. De svekker tilliten enormt til om vi i det hele tatt lever i en rettsstat, sier advokat Thiis.

Hun etterlyser en raskere behandling i alminnelige domstoler i barnevernssaker.

– I slike saker trenger vi domstoler som gir barnesaker høy prioritet.

Denne saken vil gå for retten to måneder etter at barnet ble tatt fra foreldrene ved et akuttvedtak.

– At det er ekstraordinært raskt sier noe om hvor svakt systemet er, sier Venil Katharina Thiis om dagens ordning

Forstår frustrasjonen

Tingrettsdommer Rune Lium har full forståelse for at mange foreldre synes to måneder er lenge å vente, når barnevernet har tatt fra dem barnet deres.

– Jeg forstår at det oppleves som lang tid, særlig når det er små babyer involvert. Da er jo hver dag dyrebar, sier Lium.

Rune Lium mener domstolen burde hatt mulighet til å behandle slike akuttsaker på en enklere måte, for å få en raskere vurdering, akkurat som for fylkesnemnda.

– Fylkesnemnda har mulighet til å la nemndslederen treffe sin beslutning alene.

– Jeg kunne tenke meg at det hadde vært bedre om en tingrettsdommer kan sette rett alene uten meddommere i slike spørsmål.

Vanskelig dobbeltrolle

Tingrettsdommer Rune Lium legger vekt på at systemet passer på at den det blir utøvd tvang mot blir godt ivaretatt. Uten å ta stilling i denne saken mener han at barnevernet står i en vanskelig dobbeltstilling.

– Når barnevernet er ute i en familie er de både en hjelper for familien og en dommer for familien. Mens de hjelper vurderer de hele tida om dette er godt nok. Dersom det ikke er godt nok, så tar de barnet, sier Lium.

– Barnevernet rolle som hjelper blir ekstra vanskelig fordi familien vet at de har besøk av en dommer.