Adel håper på jobb i oljebransjen

Mange asylsøkere vil ha plass på de fem norske integreringsmottakene, de såkalte supermottakene, som startet opp i høst. En av dem er Adel Showaya i Steinkjer som håper å få jobb i oljebransjen.

Adel Showaya

Adel Showaya fra Libya har lært seg norsk i løpet av vinteren. Nå håper han på jobb i oljebransjen.

Foto: Marit Langseth / NRK

I desember i fjor var kun det kun 150 asylsøkere i de fem mottakene i Steinkjer, Kristiansand, Oslo, Larvik og Bodø. Men i løpet av våren har dette endret seg, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Nå er 511 av totalt 540 plasser fylt opp.

Ventelister

– Ja, nå er det nærmest fullt belegg ved alle mottakene. Vi har også god søkning og ventelister, forteller assisterende regiondirektør i Imdi Midt-Norge, Karin Erland, til NRK.

Supermottakene er etablert for asylsøkere som har fått, eller med stor sannsynlighet får oppholdstillatelse i Norge. Samtidig må de være motiverte for å få til en rask integrering i det norske samfunnet.

En av dem er Adel Showaya som bor ved mottaket i Steinkjer der 70 av 75 plasser nå er fylt opp. Da NRK snakket med han i november trengte han tolk. Det gjør han ikke lenger.

– Nei, jeg synes det går greit uten. Nå har jeg praksis som lærerassistent ved voksenopplæringen. Jeg fikk også sommerjobb som tolk, sier han.

Arbeidspraksis

Adel har nå flyttet ut av mottaket og bor i Steinkjer. Han har da gått over til et integreringsprogram som er ganske likt programmet de følger i mottaket, med blant annet voksenopplæring og arbeidspraksis.

– Den store forskjellen fra andre mottak er at de får et heldagsprogram fra dag en. Vi har god selvkartlegging, og en god karriereveiledning. Fokuset ligger på praksis og arbeidslivet, og dette er viktig for integreringen, mener Eva Løe, som er rektor i Steinkjer voksenopplæring og en av lederne for integreringsprosjektet.

Oljeingeniør

Adel Showaya jobbet som oljeingeniør i hjemlandet Libya tidligere. Nå håper å få jobb innen oljebransjen i Norge også.

– Jeg ser det er bedre tider nå, og kanskje er det en mulighet til å finne en plass, sier han.