– Vanvittige forslag som handler om å flytte rundt på offentlige arbeidsplasser

Ekspertutvalgets anbefalinger om å flytte innovasjonsarbeidet fra statlig nivå til fylkesnivå, kan føre til færre arbeidsplasser i Norge, mener kunnskaps- og teknologiforeningen Abelia.

Daniel Ras-Vidal

– Forsking og innovasjon er ikke et kretsmesterskap, men et VM som skal bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det fremstår som om ekspertutvalget er mest opptatt av å flytte rundt på offentlige arbeidsplasser, sier innovasjonspolitisk rådgiver i Abelia, Daniel Ras-Vidal, til NRK.

Foto: Heidi Widerøe

Et ekspertutvalg la torsdag denne uken frem en rapport hvor de foreslår en storstilt nedlegging av direktorater, og overføring av nesten 5000 arbeidsplasser til de nye norske fylkene fra 1. januar 2020.

Forslagene om å flytte mye av ansvaret for næring, innovasjon og forskning fra ulike direktorat og statsforetak til de nye fylkeskommunene, får sterk kritikk fra NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, Abelia.

– Vanvittige forslag

– Forsking og innovasjon er ikke et kretsmesterskap, men et VM som skal bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det fremstår som om ekspertutvalget er mest opptatt av å flytte rundt på offentlige arbeidsplasser, sier innovasjonspolitisk rådgiver i Abelia, Daniel Ras-Vidal, til NRK.

Abelia mener forslagene er stikk i strid med regjeringens løfter om å satse på landsdekkende ordninger. De mener dagens ordninger fungerer utmerket.

– Forslagene i rapporten er vanvittige, i den forstand at de fremstår som svar på spørsmål som ingen har stilt. På engelsk finnet godt ordtak: «If it ain't broke, don't fix it», sier Ras-Vidal.

Hvis anbefalingene gjennomføres, kan Norge fort komme i en situasjon hvor de nye regionene får en del nye offentlige arbeidsplasser på kort sikt, mens næringslivet konkurranseevne svekkes, noe som vil gi færre private jobber, mener han.

– Det er en ekstremt dårlig idé, når to av tre arbeidsplasser må skapes i privat sektor fremover, sier Ras-Vidal.

Terje P. Hagen leverer rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene, til Monica Mæland

MER MAKT TIL FYLKENE: Torsdag denne uken overleverte utvalgsleder Terje P. Hagen en rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene, til den nye kommunalministeren, Monica Mæland (H).

Basert på internasjonal forskning

Lederen av ekspertutvalget mener forslagene er godt begrunnet i internasjonal forskning på feltet.

– Nasjoner som satser på regional variasjon på næringssiden har et langt bedre velferdsnivå enn de som satser på mer standardiserte løsninger. Det finnes det mye forskning på, sier utvalgsleder, Terje P. Hagen, til NRK.

Han peker på effekten av næringsklynger.

– Man får en langt mer effektiv næringssektor ved å utnytte regional variasjon i kompetanse og næringsstruktur, istedenfor at alt skal være statlig styrt og likt for hele landet, sier Hagen.

Stiller spørsmål ved økonomisk gevinst

Siva, som arbeider med innovasjon og utvikling av bedrifter, er et av statsforetakene som foreslås nedlagt i rapporten.

Roy Strømsnes

Kommunikasjonsdirektør i Siva, Roy Strømsnes.

Foto: Lasse Berre

– Dersom Siva legges ned, må disse miljøene bygges opp igjen i de ulike regionene, sier kommunikasjonsdirektør i Siva, Roy Strømsnes, til NRK.

Han synes det er viktig med diskusjon og evaluering rundt offentlig ressursbruk, men han er noe spørrende til en eventuell nedleggelse av Siva, som har 44 ansatte over hele landet.

– Vi er en effektiv organisasjon med driftskostnader på rundt 70 millioner, mens bedriftene i vårt nettverk genererer 8,6 milliarder i verdiskaping hvert år. Det mener vi er et godt regnestykke, sier Strømsnes.