Demonstrasjon Trondheim
Foto: Hilde Grande/NRK

Abbasi-familien må ut av landet

Oppsummert

Abbasi-familiens oppholdstillatelse ble inndratt i 2014, etter at de hadde bodd i Norge siden 2012. Moren og tre barn på 15,18 og 20 år har fått endelig avslag i Høyesterett, og har frist til 11. mars 2018 til å reise tilbake til Afghanistan.