Aasrud: – Ikke greit med TV-nekt

Kirkeminister Rigmor Aasrud synes ikke det er greit at den nye presten i Melhus i Sør-Trøndelag fjerner muligheten for de eldre til å følge gudstjenester på TV.

Rigmor Åserud

Kirkeminister Rigmor Åserud synes det er beklagelig at den nye presten i Horg ikke vil bli filmet slik at de eldre på gamlehjemmet kan se gudstjenestene i kirka på TV.

Foto: NRK

Det er prest Åshild Brenne som ikke vil bli filmet under gudstjenestene i Horg kirke. De eldre på gamlehjemmet 300 meter unna kirka har fulgt gudstjenestene på TV de siste 30 årene.

Vil ikke formidle via en skjerm

– Jeg ønsker å være en formidler for mennesker veldig direkte, og ikke via en skjerm, sier Brenne.

Synnøve Lossius får ikke se den lokale gudtjenesten på TV

Synnøve Lossius er skuffet over at hun ikke lenger får se gudstjenester på TV.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Dermed fikk ikke de eldre på gamlehjemmet i Melhus følge søndagens gudstjeneste.

– Vi ble veldig skuffet. Vi liker jo å følge med på barnedåp, konfirmasjoner og bryllup, sier Synnøve Lossius som forteller at de eldre pleier å samle seg i TV-stua på søndagene.

– Beklagelig

Også kirkeminister Rigmor Aasrud synes det er beklagelig at den nye presten ikke vil la de eldre følge gudstjenestene via TV.

– Jeg mener det er viktig å ta i bruk nye måter å formidle Guds ord på. Dette har i tillegg fungert i 30 år. Jeg mener vi burde ha flere slike tilbud, ikke mindre.

Åshild Brenne mener det er viktigere med personvern enn at de eldre får se gudstjenesten.

– Jeg har ikke sagt at vi skal slutte helt, men vi må også tenke på dem som kanskje kvier seg mot å gå i kirka fordi man har kamera der.

Håper biskopen ordner opp

Dette er et argument kirkeministeren ikke forstår.

– Det at det skulle krenke personvernet er for meg ganske spesielt, for en gudstjeneste er et offentlig arrangement, om det formidles i kirka eller om det formidles på andre måter er ikke et argument.

Aasrud håper biskopen tar tak i dette og finner en løsning slik at beboerne på sykehjemmet fortsatt kan ha glede av gudstjenestene.

Forventer løsning

Ragnhild Jepsen, fungerende domprost i Nidaros.

Ragnhild Jepsen er fungerende biskop i Nidaros mens Tor Singsaas er på ferie.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen

Fungerende biskop i Nidaros, Ragnhild Jepsen, synes det er leit at de eldre ikke lenger får se gudstjenestene på TV.

– Kirka har et omsorgsansvar overfor dem som ikke kan delta i kirkelivet fysisk.

Jepsen synes også det er viktig at kirka ikke isolerer seg.

– Vi ønsker at TV-overføringen skal fortsette, og vi forventer at menighetsrådet sammen med presten finner en løsning.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.