Hopp til innhold

Aage må bruke sukkervann for å redde biene sine

Den kalde og sure våren mange steder er dårlig nytt for biene flere steder i Norge. I Trondheim må birøkter Aage Tørris Ekker bruke sukkervann for å holde liv i biene sine.

Birøkter Aage Tørris Ekker

BRUKER SUKKERVANN: Birøkter Aage Tørris Ekker forer biene sine med sukkervann for å få fart i produksjonen.

Foto: Eva Ersfjord / NRK

Han er birøkter på Utleira i Trondheim, og har rundt 25.000–30.000 bier i hver av bikubene sine. Men det er færre enn det han skulle ha hatt.

– Egentlig skulle jeg hatt rundt 40.000 bier nå, men det kalde været gjør biene tamme og produksjonen blir dårligere, sier Ekker.

Bier

VIKTIGE: Biene er viktige for hele økosystemet vårt.

Foto: Eva Ersfjord / NRK

Verdensdagen for bier

Onsdag er verdensdagen for bier. Ny forskning viser at bestandene av bier er i fare flere steder. Også i Norge. Det er stadig økende menneskelige aktiviteter som intensivt landbruk, utbredt bruk av plantevernmidler og forurensing som er årsaken til at biene er utrydningstruet.

Biene blir utsatt for nye sykdommer og bienes levemiljø krymper på grunn av stadig økende befolkningstall.

– Dette er bekymringsfullt også her i landet. Når vi nå får en kald vår, legger også det en demper på den lokale produksjonen av bier, sier Aage Tørris Ekker.

Viktig med variert natur

Insektekspert Tor Bollingmo i Trondheim er enig. Internasjonalt er insektene under hardt press, og det vil gå utover matproduksjonen i verden. Men Norge er likevel et lyspunkt internasjonalt.

– Ja, i motsetning til landene nedover i Europa og i USA, har vi en veldig variert natur som er viktig for biene og de andre insektene. Lokalt er det også mye den enkelte gårdbruker og eller kommune kan gjøre. Det lønner seg å legge til rette for insektene ved å bruke kantene og la de plantene som vokser sakte, få bedre levevilkår, mener Bollingmo.

Tor Bollingmo

FLERE KAN BIDRA: Insektekspert Tor Bollingmo mener det er mye den enkelte gårdbruker og kommune kan gjøre for å legge forholdene bedre til rette for insektene.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

2000 egg hver dag

I Trondheim forer Aage Tørris Ekker biene sine med en grøtaktig blanding av sukker og vann. Planen er å øke tallet på bier til rundt 60.000 om kort tid, og da skal biene flyttes til lyngheiene i Agdenes for å produsere lynghonning.

– Biene lever i rundt 40 dager, mens dronningene kan leve i flere år. Når produksjonen er på topp, produserer dronningen rundt 2000 egg hver dag. Dermed øker bieproduksjonen ganske mye utover sommeren, forteller birøkteren i Trondheim.

Biene er viktige for hele økosystemet vårt. En tredjedel av all mat som blir produsert er avhengig av pollinering, og biene har derfor en viktig rolle i bevaringen av den økologiske balansen og biologisk mangfold i naturen. De er også gode bioindikatorer som informerer oss når noe skjer med miljøet.

– Dette er jo bier som egentlig hører hjemme i Kroatia og Tyrkia i naturlig tilstand. Derfor må de ha hjelp når våren er så ekstrem kjølig som i vår. Og når de ville biene er i trøbbel, tror jeg våre bier gir et positivt bidrag til pollineringen på ville planter når de er ute og farter, sier Aage Tørris Ekker.

Birøkter

TRUET: Bestanden av bier er truet over hele verden på grunn av økende menneskelig aktivitet.

Foto: Eva Ersfjord / NRK

Frykter tørke på Østlandet

Norges Birøkterlag har 4300 medlemmer over hele landet, og det er store variasjoner nå om våren når det gjelder produksjonen.

– Jeg bor jo selv i Drammen, og her har vi hatt en mild vinter og en fin vår. En helt normal sesong for biene så langt. Men jeg skjønner jo at det er noe annet både på Vestlandet og i Trøndelag, sier styreleder Vegard Sveiven i Norges Birøkterlag til NRK.

Han og flere på Østlandet frykter sommeren skal bli for tørr.

– Da vil biene få problemer med å skaffe seg nok mat. Jeg husker fortsatt med gru sommeren for to år siden. Så jeg håper på mer fuktig vær framover, sier Sveiven.

Siste fra Trøndelag