Healere oppsøker kreftpasienter

Kreftforeningen får mange henvendelser fra pasienter som har spørsmål om alternativ behandling. Flere kreftrammede opplever at healere driver ulovlig oppsøkende virksomhet.

Healing

Healere har ikke lov til å drive oppsøkende virksomhet eller offensivt markedsføre sine tjenester. Kreftforeningen mener mange bryter loven.

Foto: NRK

Erik Vigander

Erik Vigander i Kreftforeninga ber pasientene tenke grundig igjennom hva de blir med på av alternativ behandling.

Foto: Kreftforeningen

– Vi får dessverre mange henvendelser som gjelder healere og alternativ behandling, forteller pressesjef i Kreftforeningen, Erik Vigander.

Tre av fire bryter loven

Vigander kjenner til at pasienter blir oppsøkt av healere som tilbyr hjelp. Noe som er i strid med loven for alternativ behandling, som sier at de ikke kan drive offensiv markedsføring.

Men om lag 75 prosent av de alternative behandlerne i Norge bryter loven, viser en undersøkelse TV2 har gjort. Tre av fire driver med ulovlig markedsføring.

– Vi anbefaler alle kreftpasientene som er i kontakt med oss om å være i tett dialog med lege, og at all form for alternativ behandling må skje i samråd med en autorisert lege, sier Vigander.

Kreftforeningen vet også at flere alternative behandlere lover mye mer enn de kan holde og utnytter pasientene kynisk.

– Det finns et mylder av healere og naturmedisinere der ute, så vi oppfordrer pasientene til å tenke grundig gjennom hva de kaster seg på. Kreftforeningen opererer ikke med noen svarteliste, sier Vigander.

Les mer: En av fem lover mer enn de har lov til

Fikk mange tilbud fra healere

Bengt Eidem fra Trondheim har lenge drevet en kamp mot de som utnytter og tjener penger på desperate, dødssyke pasienter. Eidem fikk påvist akutt blodkreft i 2005, og har følt på kroppen hvordan det er å nærmest få dødsbudskapet.

I dag er han friskmeldt, men i tiden som kreftpasient opplevde han stor pågang fra alternative behandlere.

Eidem forteller i bloggen sin at han blant annet ble bedt om å sette inn 4000 kroner på en konto for å kunne bli «fjernhealet». Han kjenner også til flere andre som har fått tilbud om healinghjelp ved alvorlig sykdom.

Bengt Eidem

Bengt Eidem fikk mange tilbud fra alternative behandlere da han ble kreftsyk i 2005.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Eidem har ved tidligere anledninger etterlyst et større ansvar fra myndighetene for å få bukt med useriøse aktører, og sier det ikke bare kan være opp til pasienter og pårørende å gjøre noe med dette.

– Healere kan kurere kreft

Mandag ble det kjent at en healer fra Nord-Trøndelag er tiltalt for å ha brutt loven om alternativ behandling etter at han behandla ei kreftsyk kvinne. Kvinna i 50-åra døde.

– Det er mange som har blitt friske av healing. Det er også mulig å helbrede kreft på denne måten. Det mener André Kirsebom, som er leder for Norsk spiritualist forening og medlem av Norsk spiritualist forening healerforbund.

Kirsebom vil ikke uttale seg om saken som handler om healeren fra Nord-Trøndelag, men viser til gode resultater i andre land. Han har selv uttalt at han kan kurere kreft med healing.

– Men slik behandling skal skje i samråd med lege, og aller helst sammen med medisinsk behandling, sier Kirsebom. Det er viktig at vi følger loven, og alle healere bør ha gått kurs innen etikk og lovgivning.

Norsk spiritualist forening healerforbund har litt over 200 medlemmer, men Kirsebom understreker at de ikke støtter healere som driver med oppsøkende virksomhet og ulovlig markedsføring.

Varme hender

Flere healere mener det er mulig å kurere kreft uten medisinsk behandling, men møter motstand fra flere hold.

– Pasienten må få velge selv

– Det må være opp til hver enkelt pasient om de vil motta healing eller ikke, mener Ingunn Brattlid, som er leder for Det norske healerforbundet.

Hun er enig i at alternative behandlere ikke skal oppsøke pasientene, men mener pasientene må få lov til å velge alternativ behandling både i tillegg til og i stedet for medisinsk behandling.

– Enkelte healere har kontaktet forbundet og fortalt at de opplever å bli møtt på en fordomsfull måte av personell på sykehuset. Selv om de skal besøke en pasient som har bedt om slik behandling, sier Brattlid.

Hun tror alle er best tjent med at medisinske fagmiljø, myndighetene og de alternative miljøene samarbeider bedre. Og at de på denne måten får bedre kontroll med hvem som driver seriøst og ikke.

Loven er klar

Sveinung Stensland

Høyres Sveinung Stensland mener loven om alternativ behandling er god, men at den må håndheves strengere.

– Vi ser stadig eksempler på at alternative behandlere strekker strikken litt for langt og bryter loven. Det må vi nå gjøre noe med, sier lederen for Rogaland Høyre, Sveinung Stensland.

Stensland sitter også i Stortingets helsekomité, og mener at alternativbehandlingsloven må håndheves strengere.

– Pasienter som mener de har blitt lurt eller som har blitt kontakta av alternative behandlere, må varsle myndighetene. Det er den eneste måten å få bukt med useriøse aktører på, mener Stensland.

- Å nekte folk å søke lindring og trøst hos en alternativ behandler, hvis de faktisk ønsker dette, er i konflikt med individenes selvbestemmelsesrett. Men folk bør vite hva de betaler for.

Det finnes i dag ingen oversikt som viser hvem som driver seriøst og ikke. Forslaget om å autorisere enkelte grupper innenfor alternativ behandling har vært oppe i Stortinget flere ganger, men har så langt blitt avvist.

– Loven vi har i dag er rimelig klar, så det gjelder bare å følge og håndheve den, sier Stensland.