Milliardær gir millioner til motorsport

Motor og motorsport skal inspirere unge til å ha tro på seg sjøl og bidra til opplevelse av mestring.

 ”Kjør for livet”

«Kjør for livet» ønsker å gi et annerledes opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge.

Foto: Jan Tore Brustad

Et trøndersk prøveprosjekt for vanskeligstilt ungdom kan bli et landsdekkende tilbud. «Kjør for livet» ønsker å gi et annerledes opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge. Organisasjonen bruker motor og motorsport som utgangspunkt for å gi positive opplevelser, følelse av mestring og økt sosial kompetanse.

Motocrossfører tar tak

Knut Ove Børseth

Knut Ove Børseth er daglig leder av «Kjør for livet».

Foto: Arild Aune

Knut Ove Børseth har drevet ungdomsarbeid på sin egen gård utenfor Trondheim i to år. Ungdom som ikke har funnet seg til rette med mer vanlige fritidssysler har skrudd og kjørt sammen med rallycrosskjøreren på Børseth Aktivitetsgård i Melhus.

Han samarbeider med både skole og barnevern i kommunene, og til nå er det fem ungdommer som har fått delta i Børseths pilotprosjekt. Han er daglig leder av den ideele organisasjonen og har som mål at den skal bli betydelig større.

– Målet er at «Kjør for livet» skal ha etablert 25 klubber i løpet av 2013, sier han.

Støttes av tobakksmilliardær

Johan H. Andresen

Johan H. Andresen finner det givende å støtte «Kjør for livet».

Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

Opprettelsen av fire nye klubber i Trøndelag er allerede i boks. Arbeidet støttes blant annet av en av landets rikeste personer, industri- og finansmannen Johan H. Andresen, som bl.a. eier Tiedemanns Tobaksfabrik.

Det er Andresens foretak Ferd Sosiale entreprenører som bidrar med både kompetanse og penger slik at dette kan bli et tilbud til ungdom i store deler av landet. Så langt har foretaket satset fire millioner kroner.
– Dette syns jeg er veldig givende å få være med på. Å kunne bidra til at unge mennesker får en tryggere framtid ved hjelp av dyktige og interesserte personer som Knut Ove Børseth er stort, sier Andresen.

Barnevernet har ikke råd

«Kjør for livet». har blitt godt mottatt i kommunene, men barnevernet som kjøper tjenestene har lite penger å bidra med. Den tidligere rallycrosskjøreren vil derfor jobbe mot sentrale myndigheter for å få penger til drift.

– Vi jobber for å få løftet det økonomiske ansvaret fra det lokale barnevernet opp til å bli et nasjonalt ansvar. Da vil vi virkelig se muligheten for å etablere mange slike «Kjør for livet»-klubber, sier Knut Ove Børseth.

Kjør for livet

- Her får ungdommene følelsen av å være en viktig brikke i et team. Arbeidet bidrar også til personlig utvikling, sier rallycrosskjører Børseth.

Foto: Jan Tore Brustad