Hopp til innhold

–Å vinne frem med en mobbesak i rettsapparatet er nærmest umulig

Stiftelsen Rettferd for taperne er skuffet over at Malvik kommune anker mobbedommen.

Tor Bernhard Slaathaug står i en park i Lillehammer.

SKUFFET: Tor Bernhard Slaathaug er generalsekretær i stiftelsen Rettferd for taperne

Foto: Alexander Nordby / NRK

25. november ble Malvik kommune dømt til å betale erstatning for skadene og tapene til Line (25) etter at hun skal ha blitt utsatt for langvarig mobbing og seksuelt overgrep som elev ved Vikhammer ungdomsskole.

På fredag tok saken en ny vending da Malvik kommune i et lukket møte bestemte seg for å anke dommen, noe som har ført til reaksjoner fra blant annet Stiftelsen Rettferd for taperne.

-Å vinne frem med en mobbesak i rettsapparatet er nærmest umulig nettopp grunnet manglende bevis i mange saker. Søker man rettferdsvederlag for en mobbesak, vinner man også dessverre sjeldent frem av samme årsak, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug til NRK.

Malvik mobbesak

HÅPER Å STARTE PÅ NYTT: Line sier å gå til sak mot kommunen uansett er det eneste rette hun kunne gjort.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Har ikke forståelse for hvor store traumer

I dag sliter Line med spiseforstyrrelser og depresjon, og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Hun sier til NRK at den forrige rettssaken var uutholdelig, og mener anken er et signal om at mobbing ikke blir tatt på alvor.

– Kommunen stikker hodet i sanda. De har ikke forståelse for hvor store traumer mobbing gir. Hvordan skal andre tørre å stå opp for sin rett når de ser at det ikke nytter? sier Line.

– Kommunen hadde muligheten til å gi meg litt verdighet, men de nekter å la meg starte på nytt. Dette kommer på toppen av at jeg har fått mange år av livet ødelagt, sier Line.

Anonymt intervju med mobbeoffer.

Ønsker ny ordning

Stiftelsen mener at Malvik kommune ikke er alene om liknende behandling og tar nå til orde for en kommunal oppreisningsordning i alle kommuner.

– Svært mange av landets kommuner har per 2015 ikke hatt, har, eller har vedtatt en egen oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn, fosterhjemsbarn og tidligere mobbeofre. Argumentet om dårlig kommuneøkonomi benyttes ofte av flere av disse kommunene, noe Stiftelsen Rettferd for taperne oppfatter som en hån mot de enkeltindivider som har opplevd ulike former for overgrep i ung alder, opplyser stiftelsen Rettferd for taperne.