NRK Meny
Normal

– Virker som det er bestemt på forhånd

I dag ble det bestemt at det ikke blir noen politistasjon på Melhus. Ordfører mener dette virker som en «skinnprosess».

Gunnar Krogstad

Ordfører i Melhus, Gunnar Krogstad, føler han ikke har blitt hørt i prosessen.

Foto: Melhus kommune

– Det er ikke overraskende at Melhus lensmannskontor blir lagt ned, det lå i kortene, men vi mener at politistasjon sør bør legges til Melhus og ikke Heimdal. Det handler om å spre den type arbeidsplasser, sier ordfører i Melhus, Gunnar Krogstad.

Nå er det lagt opp til tre politistasjoner innenfor Trøndelag. En kommer i Steinkjer og to kommer i Trondheim kommune.

– Det er ikke nødvendig. Vi har en tomt stående klar her på Melhus. Det å ha lensmann og politi plassert i nærheten, det betyr en ekstra trygghet. Med en lokalisering utenfor byen, så kan man få en litt annen innfallsvinkel til de politifaglige oppgavene, sier Krogstad.

Avgjort på forhånd

Krogstad sier at han føler at plasseringen av politistasjon allerede var avgjort, før prosessen startet.

– Vi har kommet med innspill om lokalisering om politistasjon sør. Samtlige ordførere sør for Trondheim gikk sammen med en klar uttalelse om at den ikke bør ligge i Trondheim kommune. Dette vedtaket ble fulgt opp av KS i Sør-Trøndelag, i et nesten enstemmig vedtak.

– Det har kommet mange innspill fra dem som representerer innbyggerne i fylket, om at politistasjon sør, bør ligge i Melhus og ikke på Heimdal. Det er ikke tatt hensyn til, og ikke heller i stor grad kommentert. Men hvis det er slik at politimesteren har bestemt seg for dette på forhånd, så er det jo forståelig. Jeg mener at når det skal settes i gang en slik prosess med høringer og møter, så må det kunne være meningen at man må kunne komme med uttalelser og innspill, og at de blir tatt seriøst og vurdert.

– En grundig prosess

Politimester i Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe, sier de har jobbet lenge både internt og eksternt med politistasjon sør.

– Det er ikke en «skinnprosess». Det er en grundig og skikkelig prosess. Vi har tatt imot innspill både fra medarbeidere, kommuner og andre, sier Moe.

Hvorfor er det så viktig at stasjon sør blir på Heimdal?

– Det er den største nærheten til flest mennesker. Det er gode kommunikasjonsmidler der, og et område som har sterk utvikling. Samtidig er det en nærhet både til Klæbu og Melhus sentrum.

19 blir lagt ned

Trøndelag får ifølge innstillingen 20 tjenestekontorer. I sitt forrige forslag til nærpolitireformen ville politimester Nils Kristian Moe opprettholde 16 lensmannskontorer, men har altså nå berget ytterligere fire: Selbu, Midtre-Gauldal, Værnes lufthavn og Åfjord.

Slik reformen ser ut, vil 19 tjenestesteder bli lagt ned i Trøndelag.