– Vil forringe et betydelig område i Bymarka

Markerte motstand mot alpinanlegg ved Gråkallen, før bystyremøte i Trondheim.

Markering mot alpinanlegg i Bymarka

Markeringen er i forkant av kveldens møte i Trondheim bystyre, som startet klokken 17.

Foto: Ellen Flå / NRK

Utbyggingen av skianlegget i Bymarka, som er kjent som Gråkallen vinterpark, har vært omstridt.

Kommunalminister Jan Tore Sanner godkjente i fjor utbyggingen av vinterparken. Trondheims politikere hadde på forhånd godkjent planen. Men fortsatt er det mange som prøver å stanse vinterparken.

Dagens markering foran rådhuset var i regi av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Men også noen av byens toppolitikere møtte opp:

– Vi mener dette prosjektet vil forringe et betydelig område i Bymarka, sier varaordfører Hilde Opoku fra Miljøpartiet de Grønne til NRK.

Gang- og sykkelvei

I bystyremøtet som startet klokken 17 torsdag skal politikerne behandle en sak om ny gang- og sykkelvei fra Ferista til Skistua, i forbindelse med utbyggingen av Gråkallen vinterpark - eller Vintervasskleiva skianlegg.

Bystyret skal ta stilling til om de innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om at gang- og sykkelveien skal reguleres og opparbeides før vinterparken får brukstillatelse.​

Opoku tror ikke bystyret avviser dispensasjonssøknaden.

– Jeg tror ikke det skjer i dag, men det er veldig viktig for oss å få markert og være tydelig på at helheten i denne saken ikke henger på greip. Dette er et prosjekt som deles opp i små stykker, og hvor det forventes at vi skal vedta ting eis. Vi snes det er mer redelig å si ifra om at vi ikke kommer til å støtte dette som et ferdig prosjekt.

Sandkasse til vinterbruk

– «Alpinanlegg for fysisk aktivitet er bra. Men Alpinanlegg i hjertet av Bymarka er ikke det», heter det i et opprop som Bystyret skal få overlevert.

Samtidig leverer Naturvernforbundet en søknad om dispensasjon til bygging av en vintersandkasse i Domkirkeparken. Sandkassen er planlagt med varmekabler, og ønskes bygget vest for gangveien mellom Munkegata og inngangen til Nidarosdomen. Det understrekes fra forslagsstillerne at forslaget er ironisk ment.

– Domkirka og parken rundt er hellig grunn for mange. Det har de aller fleste respekt for. Bymarka er vår naturhelligdom, står det i oppropet.

Snø på Gråkallen
Foto: Arne Sjøhagen