Normal

– Viktig at kulturminnet ikke forringes

Til høsten starter innspillingen av TV-serien Anno i Erkebispegården i Trondheim. Det er likevel ikke bare å sette i gang innspillingen når kulissene er fredet.

Historisk marked i Borggården

Erkebispegården har ved flere anledninger blitt leid ut til store arrangementer. – Det som er spesielt med Anno er at det er så langvarig og omfattende, sier avdelingsdirektør for publikumsavdelingen i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Inge Sørgård

Foto: Arne Sjøhagen

– Det er veldig mange viktige avveininger som skal på plass, sier avdelingsdirektør for publikumsavdelingen i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) Inge Sørgård.

Tidligere i år ble det kjent at den nye sesongen av TV-serien Anno skal spilles inn i Trondheim. Likevel ble ikke kontrakten skrevet under før denne uka. Selv om Erkebispegården tidligere har blitt leid ut til flere ulike arrangementer, var det ikke selvsagt at NDR kom til å si ja til innspillingen av Anno.

Inge Sørgård

– Alt skal godkjennes av oss, forteller Sørgård til NRK.

Foto: Privat

– Det som er spesielt med Anno er at det er så langvarig og omfattende. Først skal det rigges opp, så er det selve innspillingen, før det igjen skal rigges ned, sier Sørgård.

Flere restriksjoner

Det er selskapet Strix som skal lage serien for NRK, men de kan ikke gjøre helt som de vil.

– De vil ikke ha anledning til å skru og hamre hvor som helst. Alle installasjoner skal godkjennes av oss, sier Sørgård.

I tillegg har brannsikkerhet og det branntekniske være noe av det viktigste for NDR.

– Det skal lages ildsteder og disse kan ikke legges hvor som helst. Også dette skal godkjennes av oss på forhånd, forteller han.

Det er heller ikke bare de som produserer TV-serien som vil få opplæring i bruk av Erkebispegården.

– Det skal også inn deltakere etter hvert, de må vi brife på forhånd.

Historien er det viktigste

Selv om det var mye NDR skulle diskutere før de sa ja, var det å få fram historien noe av det som gjorde at de til slutt sa ja.

– Dette er et bygg med en fantastisk historie. Det viktigste for oss er å få fram historien til Erkebispegården. Anlegget kommer billedlig sett i skyggen av Nidarosdomen.

Den norske Kongekronen utstilt i regaliehvelvene i i Erkebispegården

Utstillingene i Erkebispegården vil være tilgjengelige for publikum under innspillingen av Anno.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Det har også vært viktig for NDR at utstillingene i Erkebispegården vil være tilgjengelig for publikum også under innspillingen av TV-serien.

Positiv til reality

– Dette er jo ingen dokumentar. Som reality er dette en litt annen type reality, den har en framtoning som gjør at vi kan si ja. Dette er et program for hele familien, sier Sørgård.

Selv om innspillingen av Anno blir en stor produksjon, har NDR lang erfaring med store arrangementer i Erkebispegården.

– Vi har lang og god erfaring med utradisjonell bruk av anlegget, og vi har fra tid til annen ulike innspillinger her, forteller han.

– Dette prosjektet er i stor grad basert på tillit. Produksjonsselskapet Strix har mye erfaring og har et godt rykte fra tidligere innspillinger av TV-serien.

Vil du være deltaker i sesong tre av Anno? Meld deg på her.