– Vi fikk takkemail fra kommunen

Formannskapet vedtok å politianmelde Helsenor for en feil selskapet hevder de allerede har ryddet opp i.

Svein Konstali

Adm. dir. Svein Konstali i Helsenor

Foto: NRK

Tirsdag fikk Trondheim formannskap kommunens egen undersøkelse som påstår at bemanningsselskapet Konstali Helsenor AS har brutt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, hviletid og overtid.

I tillegg ble formannskapet informert om at Helsenor har dobbeltfakturert kommunen. Vikarer har ført timer ved to sykehjem samtidig, og kommunen har betalt titusenvis av kroner for mye.

Dette fikk formannskapet å oversende saken til politiet, slik at politiet kunne vurdere om det har foregått noe kriminelt.

– Dette er en klappjakt

Administrerende direktør Svein Konstali i Konstali Helsenor AS reagerer nå på uttalelser og vedtak i Trondheim Formannskap tirsdag.

– Nå er det jo rene klappjakten på bemanningsbyråer, sier en oppgitt Konstali til NRK.no.

Ifølge Svein Konstali var selskapet selv svært delaktig i å oppdage feilfaktureringen.

I et møte med kommunen 3. mars leverte han fra seg dokumentasjon på spørsmål Helsenor hadde fått fra Trondheim kommune. Der oppdaget kommunen ett tilfelle hvor en vikar hadde ført opp arbeid på to sykehjem samtidig.

– Vi ryddet raskt opp

– Vi fant raskt flere tilfeller hvor vikarene hadde ført opp to arbeidssteder for samme arbeid, og varslet om dette.

OK. Tusen takk for det og at du sier ifra.

Mandag 7. mars hadde Svein Konstali allerede varslet at det feilfakturerte beløpet skulle betales tilbake.

– Det dreide seg om et femsifret beløp, som vi betalte tilbake i form av en kreditnota allerede før vi fikk møtereferatet fra kommunen.

– Kommunen har ikke tapt noe på dette

Han har ingen forståelse for at en kreditnota kan bli en nyhetssak, eller at politikerne i Trondheim kan mene dette er grunnlag for å heve kontrakten.

– Feil kan oppstå. Dette er en feil vi har ryddet opp i.

Ifølge kontrakten har Helsenor krav på rimelig tid til å rette opp feil, sier han.

– Ifølge kontrakten har vi rimelig tid til å rydde opp i feil som oppstår. Vi mener det ikke er juridisk holdbart å bryte kontrakten på dette grunnlaget.

Svein Konstali er oppgitt over at det har gått politikk i bemanningssaken.

– Jeg må bare beklage at en slik feil avstedkommer slike beskyldninger det her er snakk om.

Datafeil

Bakgrunnen for at Helsenor dobbeltfakturerte Trondheim kommune mener Svein Konstali ligger i en feil i en dataapplikasjon som vikarene bruker når de skal føre timelister.

– En feil gjorde at det var mulig å føre opp to arbeidssteder samtidig. Dette gjorde vikarene usikre, og noen har ført dette feil.

Ifølge Konstali har Helsenors it-leverandør sendt en erklæring om denne feilen. Denne erklæringen har Helsenor videresendt til Trondheim kommune.

Fikk takkemail

I en e-post 9. februar til Helsenor, som NRK har sett en kopi av, skriver kommunens representant:

«Ok, tusen takk for det og at du sier ifra.»

Bemanningsselskapet Konstali Helsenor har per i dag 17 vikarer som arbeider for Trondheim kommune.