– Ungdom blir tatt mindre vare på om kvelden

LOs sommerpatrulje i Sør-Trøndelag opplever en økning i rettighetsbrudd når sommervikarer jobber om kvelden.

Sommerjobb

LOs sommerpatrulje har avdekket flere brudd blant unge sommervikarer som jobber kveldstid innen servicenæringen. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Foto: Keilen, Berit / NTB scanpix

– Det vi opplevde gjennom de møtene vi hadde med unge arbeidstakere var at ungdom generelt blir tatt mindre vare på på kveldstid.

Det sier Pål Henriksen Spjelkavik, LOs ungdomssekretær i Sør-Trøndelag, til NRK.

Pål Spjelkavik

Pål Spjelkavik, LOs ungdomssekretær i Sør-Trøndelag.

Foto: LO

– Sommervikarene blir ofte satt enten alene eller sammen med andre unge sommervikarer, og da er det ikke alltid like lett å få rede på ting som arbeidstid, lønn og for den saks skyld nødutganger, sikkerhetsrutiner, verneombud og den type ting. Det er en klar tendens til at det er flere brudd blant unge arbeidstakere etter at arbeidsgiver har dratt hjem, forteller Spjelkavik.

Størst problem i servicenæringen

– Vi har en sjekkliste vi går gjennom som sjekker de mest grunnleggende tingene. Arbeidskontrakt, lønnsslipp, overtidsbetaling, pausebestemmelser og den type ting. Og hvis vi finner noe som bryter med den lista, enten det gjelder tariffavtaler eller lovverk, så registrerer vi det som et brudd og fører statistikk på det, forklarer Spjelkavik.

Blant de 450 bedriftene LOs sommerpatrulje har besøkt, ble det avdekket brudd i over 20 prosent av besøkene, en økning fra tidligere år. Bruddene kan være innenfor arbeidsmiljøloven eller den gjeldende bedriftens regler. Spjelkavik mener økningen skyldes det økte fokuset på vikarer som jobber kveldstid.

– Den type jobber det gjelder er for det meste innen servicenæringen, og da spesielt restauranter, serveringssteder og butikker. Steder som har lange åpningstider, der arbeidsgiver ikke alltid vil være til stede.

Er ikke klar over sine rettigheter

Spjelkavik forteller at i mange tilfeller er ikke de unge arbeidstakerne klar over hvilke rettigheter de har.

– Ofte så er det noe vi må opplyse om, og det er jo det som er hele poenget med sommerpatruljen. Vi er ikke ute etter å ta arbeidsgivere eller finne flest mulig brudd. Jobben vår er å opplyse de unge om deres rettigheter.

Han forteller videre at de fleste bedrifter setter pris på å bli varslet om feil i sin egen bedrift.

– Som regel når vi finner et brudd, så sier arbeidsgiver «oi, det var det bra dere fant. Det skal vi rette opp med en gang».