– Ubegripelig lang ventetid på legevakta

Politikerne i Trondheim forlanger nå et krafttak for å få legevakta til å fungere som den skal. Fylkesmannen refset forholdene for ett år siden.

Legevakta ved St. Olavs hospital, som dekker Trondheim og flere nabokommuner

Ett år etter Fylkesmannens krasse kritikk, er det fortsatt store problemer på legvakta i Trondheim.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ett av problemene er at legevakta i Trondheim ikke har kapasitet til å svare alle som ringer for å be om hjelp.

– Det er ubegripelig at vi har stilt oss i en slik posisjon i Trondheim kommune der vi først ber folk ringe før de kommer, og at vi da ikke har kapasitet til ta unna telefonene slik at folk opplever å bli brutt når de venter i telefonen, sier gruppeleder for Høyre i Trondheim bystyre, Yngve Brox.

Kraftig kritikk

Trondheim kommune, som vertskommune for legevaktsamarbeidet i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim, fikk i fjor vår kraftig kritikk i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen.

«De har ikke forsvarlige systemer for styring, ledelse og kontroll med virksomheten. Det foreligger betydelig risiko for svikt i tjenesteytingen, heter det i rapporten.»

– Avvik er alltid hard kritikk, vedgikk kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim den gang.

Han mente at noe kunne bedres med kjappe tiltak. Oppfordringa om å korte inn køa på legevakta ved å be folk bestille time på telefon, har åpenbart ikke virket som ønskelig, mener både Brox og varaordfører Hilde Opoku.

Sprengt kapasitet

Sprengt telefonkapasitet er ikke det eneste problemet folk møter på legevakta i Trondheim.

Varaordføreren kan fortelle om egne ferske erfaringer.

– Situasjonen var slik at det var naturlig å møte opp på legevakta. Svaret vi fikk i luka var at vi burde gå hjem og ringe og komme tilbake, sier hun.

Det var ikke aktuelt. På andre gangs henvendelse fikk de beskjed om at legevakta kunne notere at de ventet, men at det ikke var garanti om når de kunne få komme inn. Folk som ringte var til enhver tid foran i køa.

– På tredje gangs henvendelse etter lang venting fikk vi komme i køa sammen med dem som ringte.

Nye tiltak

Politikerne har bedt om rapporter.

– Nå har administrasjonen svart at de vil gjennomføre en rekke tiltak for å få dette på plass. Nå har vi hatt så mange utfordringer med legevakta over så lang tid at vi ønsker å få en ny sak framlagt i august hvor vi får beskjed om at tiltakene virker, sier Brox.

– Jeg er glad rådmannen nå er tydelig på at han har forstått det og kommer til å gjøre store omlegginger, sier Opoku.

Og det kommer til å koste penger, sier hun.

Uventet mange telefoner

– Det er langt flere som ringer enn vi hadde regnet med, sier kommunaldirektør Helge Garåsen.

Han ønsker å få opp kapasiteten til å ta imot samtaler. Han sier folk kan være trygge på at de får snakke med folk med fagkompetanse og eventuelt blir satt videre til folk med dyp komptanse. At det i mange tilfeller er mulig å få hjelp gjennom telefonen, er han ikke i tvil om.

– 40 prosent av de som ringer er fornøyd med å få råd på telefonen, sier han.